Ústřední knihovna Právnické fakulty se stěhuje do Moravské zemské knihovny | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Ústřední knihovna Právnické fakulty se stěhuje do Moravské zemské knihovny

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Martina Pavelková (Pondělí, 21. říjen 2013)

Ústřední knihovna Právnické fakulty se kvůli rekonstrukci přesunula do prostor Moravské zemské knihovny. Jaké komplikace pro studenty s sebou tato změna přináší?

Série rekonstrukcí budov Masarykovy univerzity se nyní dotkla i Právnické fakulty. Stavba ze třicátých let minulého století se dočká opravy a modernizace prostor knihovny. Z tohoto důvodu bylo nutné změnit umístění knižního fondu Ústřední knihovny. Během prázdnin se 135 tisíc svazků přemístilo do přilehlé budovy Moravské zemské knihovny na Kounicově ulici. "Knihovna Právnické fakulty sídlí na levé straně u hlavního vstupu do Moravské zemské knihovny, kde se dříve nacházelo knihkupectví. Fungování Ústřední knihovny Právnické fakulty je na naší knihovně zcela nezávislé, čtenář si tedy nemusí zřizovat další průkazku,“ informovala za Moravskou zemskou knihovnu Barbora Buchtová. Tento způsob výpůjček neplatí pouze pro budoucí právníky, nýbrž pro studenty všech fakult.

Ke změnám ve vypůjčování dojde

Z důvodu omezených možností dočasného umístění ale dojde k jistým změnám ve způsobu a možnostech výpůjček. Prezenčně budou k zapůjčení pouze učebnice, publikace o Evropské unii, příručky a komentáře k zákonům a výběr z časopisů bude omezen na aktuální ročník právnických periodik. Ostatní právnické publikace z původního volného výběru budou k zapůjčení pouze na základě objednávek ze skladu uskutečněných předchozí den. Nepřístupné budou publikace z jiných oborů z původního volného výběru a publikace uložené ve skladu, jako například závěrečné práce nebo historický fond. Tato skutečnost může způsobit problémy i studentům naší fakulty, jak okomentovala studentka enviromentalistiky a žurnalistiky Tereza Novotná: „Loni jsem si na Právnické fakultě půjčovala knihu jenom jednou, jako komplikaci to tedy nevnímám. Ale možná se začnu tvářit jinak, až budu shánět něco, co nebude jinde volné.“ Náhradní prostory také neumožňují skenování a tisk, možnost kopírovat přes systém SUPO zůstává. Bankovník se nadále nachází ve studovně Právnické fakulty.

Moravská zemská knihovna nebyla jedinou možností, kam vedení Ústřední knihovny Právnické fakulty chtělo knižní fond přesunout. „Dalšími variantami, kam přemístit knihovní fond, byla budova Akademie věd na Veveří, která ale odmítla a Kampus. Ten by prostorově vyhovoval, ale vedení fakulty nakonec zvolilo Moravskou zemskou knihovnu pro lepší dostupnost a minimální vzdálenost od fakulty," vysvetľuje ředitelka Ústřední knihovny Právnické fakulty Petra Georgala. Náhradní prostory bude Ústřední knihovna Právnické fakulty využívat do března 2015.

blog comments powered by Disqus