| Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 27. ročník

Do rubriky Rubriky napsal Alexandr Průša (Neděle, 16. listopad 2008)

šéfredaktor: Klára Slivoňová zástupkyně šéfredaktora: Nikola Krejčířová editoři: Alexandr Průša, Hanka Trčková fotoeditor: Jan Martinek

redaktoři: Igor Dostál, Dominika Dufková, Martin Habčák, Kristýna Hašková, Martina Pelcová, Vendula Karásková, Aneta Klepárníková, Jan Perla, Pavel Šíma, Iveta Zieglová

korektor: Ludmila Randusová sazba, grafika: Jan Martinek fotky: DOPLŇ SI, KROM SEBE

Halas, časopis studentů Fakulty sociálních studií MU, e-mail: halas@fss.muni.cz, Periodicita: 4 čísla ročně, Název vydavatele a adresa sídla: Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, 602 00 Brno, IČO 216 224, den vydání: 7. listopadu, ev. č.MK ČR: E 17949

blog comments powered by Disqus