Na katedre politológie sa predstavia špičkoví experti | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Na katedre politológie sa predstavia špičkoví experti

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Barbora Krajčírovičová (Neděle, 27. říjen 2013)

Našu fakultu počas zimného semestra oživí nejeden zaujímavý projekt. Popri svojich obvyklých povinnostiach a zapísaných kurzoch, si študenti môžu odbehnúť aj na katedru politológie, ktorá prináša projekt „Experti vo výuke“. Prednášky bolo možné navštíviť už v prvej polovici októbra, ale ak ste ich doteraz nestihli, žiaden strach. Experti na katedre prednášajú až do desiateho decembra.

Projekt nie je na fakulte žiadnou novinkou, katedra politológie zapojila expertov do výuky aj v minulosti. Výber prednášajúcich odborníkov závisel od grantu i od samotných vyučujúcich kurzov, ktorí týmto spôsobom chceli svoj predmet vylepšiť, pozmeniť či zapojiť odborníkov z praxe.

Odborníci sa predstavia v rámci jednotlivých predmetov ako súčasť aktuálneho programu „Vzdelanie pre konkurencieschop­nosť“, ktorý má za cieľ inováciu študijných programov a lepšiu prípravu študentov pre ich budúcu kariéru.

„Naši experti vo výuke sú súčasťou dvoch veľkých projektov OPVK Inza a Sova, ktoré bežia na celej fakulte,“ objasňuje pozadie projektu vedúci katedry Stanislav Balík.

Výber je široký, stačí si len vybrať

Študentov čaká vyše dvadsať prednášok popredných českých i zahraničných odborníkov z rozličných sektorov, ktorí predstavia široký záber tém. V rámci rozprávania jednotlivých expertov sa študenti mohli dozvedieť aj o neziskovej organizácii Asociácia pre medzinárodné otázky (AMO). Jednou z jej úloh je informovanie širokej verejnosti o dianí v krajinách, akými sú Sýria alebo Egypt. Na druhý menovaný aj bola zameraná prednáška na katedre.

V druhej polovici projektu, v priebehu novembra a decembra, vystúpia už aj zahraniční experti. Záujemcovia si tentokrát môžu vybrať z niekoľkých prednášok, zameraných napríklad na globálny problém terorizmu či mimovládne organizácie.

Vítaný je každý

Zásadné komplikácie pri organizovaní podujatia katedra nemala, ako najväčší problém sa nakoniec ukázalo zladenie jednotlivých expertov s termínmi vypísaných kurzov.

„Nie je úplne jednoduché zohnať špičkového experta práve v čase, kedy prebieha daný kurz. Prípadne problémy existujú tak, ako skoro s každým externistom, ktorému do toho niečo náhle príde a prednáška sa musí presúvať. Ale to sú problémy technické, ktoré sa dajú zvládať a riešiť,“ prezradil docent Stanislav Balík.

Hoci sú prednášky primárne určené pre študentov daných predmetov, všetko je verejné a zúčastniť sa môže každý, kto má záujem. Všetky ďalšie informácie ohľadom projektu Experti vo výuke, vrátane presných termínov daných prednášok, sú dostupné na oficiálnej stránke katedry politológie.

blog comments powered by Disqus