Žumpa provoněla Husu na provázku | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Žumpa provoněla Husu na provázku

Do rubriky Kultura napsala Kristina Klosová (Středa, 26. únor 2014)

Vyučující z katedry enviromentálních studií Pavel Klvač a Mojmír Vlašín uvedli na benefičním večeru v divadle Husa na provázku svou hru s názvem Žumpa aneb Ekosurrealistické drama s lehkým erotickým nábojem a silným environmentálním apelem. Benefice ze 7. února měla podpořit ekologickou poradnu Veronica.

Hned při příchodu do foyer divadla Husy na provázku přivítala diváky cimbálová kapela Veronica. Pro diváky byl připravený také raut – a hlavně tři malé dózy s nápisy „šťastný konec“, „tragický konec“ a „nekonečný konec“. Hlasování, kde jeden hlas se rovnal jedné koruně, mělo rozhodnout o tom, jak ekologické představení dopadne.

Tématem hry Žumpa je revitalizace „brnovické“ bažiny. Ta má svůj předobraz ve skutečném mokřadu, ke kterému se v první polovině dubna vydávají studenti naší fakulty i příznivci neziskové sdružení Drnka na Ekologickou pouť.

Představení uvedl jeho spoluautor Mojmír Vlašín. Přiblížil divadelní soubor Verdis, který hru Žumpa připravil. „Hlásíme se k odkazu těch bezejmenných antických autorů, kteří hru jeden den napsali, druhý den nastudovali a třetí den hráli. Čtvrtého dne byla hra zapomenuta,“ tvrdil o sobě soubor v programu.

„Členové našeho souboru jsou zásadně neherci. Veškeré role se čtou přímo z papíru, kdo by se roli naučil nazpaměť, bude okamžitě vyloučen. Všechny hry se odehrávají u stolu, na jevišti se moc nepohybujeme, abychom někam nespadli,“ objasnil Vlašín zásady souboru Verdis. Na závěr divákům prozradil, že hlasování vyhrála varianta se „šťastným koncem“ se 2 618 hlasy.

Samá ochrana přírody

Co si pod pojmem bažina mají diváci představit, vysvětlila divadelní postava Glvač. „Prostě je to kus země, odborně biotop, místo, které není ani načisto suché ani načisto mokré. Někdy je prostě takové a pak zas trochu jiné nebo zas úplně jiné,“ prohlásila postava inspirovaná spoluautorem hry Pavlem Klvačem.

V průběhu hry se diváci postupně ocitají na schůzi občanského sdružení Brnka, zasedání zemědělského družstva, ve farní radě, honebním společenstvu, fotbalovém klubu a na zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelům obce a dalším místním „hlavounům“ jsou environmentální snahy Glvače a jemu podobných trnem v oku a dávají to nepokrytě najevo. „Ty Glvaču, dokud tady nebyl ten tvůj spolek, tak jsme byli normální dědina. Teďka je to samá vochrana přírody. U studánky je cedula jak vrata, že tam roste blešivec a všivec nebo jakési štěničník a jiny šmédy. Já se bojim vystrčit rypák z baráku, abys mi na něho nenatlókl nějakó cedulu!,“ rozčílila se jedna z postav.

Na aukci se dražily i kalhotky z ministerstva

Hra o revitalizaci skončila, jak si diváci odhlasovali, dobře. Před dveřmi obecního úřadu našla starostova asistentka krabici od vína, ve které pak starosta objevil balík bankovek. „Tož já si myslím, že to só peníze na tu revitalizacu mokřadě. Ve zdravé přírodě je zdravé duch a budócnost našéch děti. S Gáiou kupředu, spátky ni krok,“ zakončila postava starosty po chvíli přemýšlení celou hru.

Po představení následovala pro diváky povinná aukce tu méně, tu více hodnotných předmětů. V nabídce nechyběla starodávná hůl, časopis o módě ze 70. let, ale i proslavené kalhotky s bobrem, které měl v plánu natisknout coby propagační materiál bývalý ministr životního prostředí Tomáš Podivínský. Kalhotky nakonec úspěšně vydražil pro svou partnerku exministr Martin Bursík.

Další benefice na podporu institutu Veronica se bude konat zase za rok, kdy divadelní soubor Verdis nastuduje novou hru. Benefiční divadlo se již stalo tradicí Ekologického institutu Veronica, který provozuje mimo jiné ekologickou poradnu pro podnikatele či obce. Letošní pouť k drnovickému mokřadu Žumpa je naplánována na 12. dubna.

blog comments powered by Disqus