Setkání s absolventy poprvé | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Setkání s absolventy poprvé

Do rubriky Téma čísla napsal Alexandr Průša (Sobota, 22. listopad 2008)

Jednu premiéru si Fakulta sociálních studií nachystala během oslav desetiletého výročí trvání fakulty – 22. listopadu uspořádala setkání se svými absolventy. Věc v zahraničí běžná, u nás však nepříliš obvyklá. Povede se to alespoň na FSS změnit? To ukážou další roky, nicméně ten premiérový může hodně naznačit. Ovšem jak to tak bývá, každá premiéra bývá trochu neobvyklá.

V západním světě je běžné, že školy udržují kontakt se svými absolventy. Mohou od nich zjišťovat, jak jim jejich vzdělání pomáhá v praxi, stejně jako co jim v něm chybělo. „Rádi bychom založili tradici, jakou mají třeba anglosaské univerzity, kde absolventi mají každý rok ,home coming day‘ – vracejí se na svou fakultu, povídají si, co kdo dokázal a podobně. Součástí toho také je, že sem tam předají fakultě nějaký šek, dar. To je samozřejmě pouze latentní funkce našeho setkání, v první řadě chceme našim absolventům v rámci výročí ukázat, jak to na fakultě vypadá, a chceme navázat užší kontakt,“ řekl v listopadovém Halasu k setkání děkan Ladislav Rabušic.

První se sešli absolventi Katedry sociální politiky a sociální práce, pro něž „katederní“ část programu začala už v deset hodin ráno. Přes brzký čas jich přišlo poměrně hodně – 32 lidí. „Program jsme naplánovali, ještě než byla známa společná část dne, o které jsme předpokládali, že bude později. Také jsme ale chtěli, aby se naši absolventi mohli během dne podívat po městě, zjistit, co se změnilo, někteří už tu dlouho nebyli, případně aby spolu poseděli někde v hospůdce,“ řekl k brzkému začátku programu Václav Kulhavý.

Na jednu hodinu byl naplánovaný sraz pro absolventy Katedry politologie. Ti se měli sejít mimo budovu fakulty v Besedním domě, místo nakonec změnili na restauraci Hotelu Slavia. „Většina absolventů na současné budově nestudovala, a tak k ní nemá žádný vztah,“ řekl vedoucí katedry Stanislav Balík již v listopadovém Halasu.

Svůj program upravila i Katedra mediálních studií a žurnalistiky, jelikož mezi přihlášenými bylo pouze deset jejích absolventů. Na neformální diskusi na katedře se sešli především tvůrci publikace Nepřehlédnutelní a úspěšní, kteří si vyměňovali zkušenosti se zpovídáním svých předchůdců. Později se do diskuse zapojili i přišedší absolventi. „Co je příčinou menšího zájmu o setkání, netuším. Myslím si, že šlo udělat masivnější informační kampaň, navíc řada absolventů, zejména těch úspěšných, je zaneprázdněna či vzdálena, takže si nenašli místo v diáři či prostor cestovat přes půl Evropy,“ vyjádřil se Rudolf Burgr, vedoucí katedry. „Není třeba z toho dělat tragédii. V budování trvalejšího a pevnějšího vztahu ke svým absolventům je jak FSS, tak MU svým způsobem teprve na začátku.“

Jak vypadalo setkání na Katedře sociologie a Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií, píšeme v samostatných reportážích na straně 4. Poměrně hodně absolventů se dostavilo na zhruba dvouhodinový program Katedry psychologie, který začal ve dvě hodiny. O něm více v rozhovoru s vedoucím katedry Zdeňkem Vybíralem na straně 5.

blog comments powered by Disqus