Student Josef Patočka chce hlasovat o poloze nádraží | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Student Josef Patočka chce hlasovat o poloze nádraží

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Kristina Klosová (Pondělí, 21. duben 2014)

Debata o poloze brněnského hlavního nádraží se vede už téměř sto let. V referendu z roku 2004 sice vyhráli příznivci nádraží v centru Brna, výsledek ale nebyl pro malou účast hlasujících závazný. Josef Patočka, student sociologie a člen iniciativy Referendum 2014, už druhý měsíc sbírá podpisy a snaží se vyvolat referendum, kterým by občané dali magistrátu najevo, že si přesun nádraží nepřejí.

Proč je vaše iniciativa proti přesunu nádraží?

Poloha současného nádraží je pro cestující velmi výhodná. Z nádraží do centra dojdou lidé pěšky. Nádraží je navíc uzlovým bodem v městské dopravní struktuře. Ze studie Ministerstva vnitra z letošního února, která obě varianty porovnala, vyplývá, že se nádraží v centru modernizovat dá. Pro nás je podstatné, že podle veškerých průzkumů z minulých let byla vždy brněnská veřejnost proti přesunu.

Navíc pokud se posun uskuteční, bude to obrovská zakázka a příležitost ke korupci. Klientelistický rozměr odsunu nádraží je patrný i na vlastnictví pozemků v jižním centru, kam by se mělo nádraží přesunout. Tohle zmapovalo občanské sdružení Brnění. Pozemky patří firmám napojeným například na brněnskou ODS, které se těší, jak po přesunu nádraží své pozemky zhodnotí. Chceme, aby se o definitivní podobě stavby rozhodlo v otevřených návrhových soutěžích.

Jak chcete motivovat Brňany, aby se referenda zúčastnili?

Na rozdíl od referenda před deseti lety jsou dnes podmínky pro jeho konání mnohem příznivější. Změnil se zákon o místních referendech. Už není potřeba, aby přišla polovina oprávněných voličů. Stačí pouze třicet pět procent voličů, přičemž pětadvacet procent musí hlasovat pro navrženou variantu.

Navíc tenkrát radnice vyhlásila referendum krátce před volbami, aby zabránila jeho úspěchu. Lidé dvakrát těsně za sebou k urnám nepřijdou. Dnes by se to radnici nepodařilo, za takový postup by čelila žalobě. Změny občanům vysvětlujeme při sběru podpisů a připravujeme vydání informačních materiálů.

Co říkáš na argument, že lidé by o věci neměli rozhodovat, protože nemají dostatečné znalosti na posouzení, které z řešení bude pro město přínosnější?

To je zábavně naivní argument. Zaprvé ani sami odborníci se na tom neshodnou. Co odborníci říkají, vyplývá mimo jiné z toho, jakou váhu přikládají různým kritériím. Ale i z toho, kdo je platí. Hlavně jde ovšem o argument proti demokratickému rozhodování. Na poloze nádraží ve městě mají lidé svůj zájem a podstata demokratického rozhodování tkví v tom, že lidé jsou schopní rozhodovat o věcech, které se jich týkají, pokud dostanou informace.

A argument, že nádraží v centru nebude ani po opravě vhodné pro rychlovlaky?

Z dosavadně provedených studií vyplývá jasně, že žádný technický problém v současné poloze nádraží není neřešitelný. Dá se počítat s vybudováním několika kolejí pro rychlovlaky v podzemí pod nádražím.

Metropole na jihu

Najdete nějaká pozitiva i v návrhu nádraží u řeky?

Možná, že v době první republiky, kdy existovala možnost, že se město bude rozvíjet spíše směrem na jih než na sever, dával plán smysl. Dnes jsme v jiné situaci a můžeme veřejné peníze využít daleko efektivněji a orientovat se na úplně jiné problémy města, jako je udržitelná doprava nebo zavedení systému městského sociálního bydlení.

Jaké argumenty pro přesun radní uvádějí?

Předpokládají, že přesun nádraží na jih umožní vybudovat novou městskou čtvrť a z Brna se tak stane moderní metropole s takzvaným jižním centrem. Říkají, že lepší než hledat způsoby, jak opravit nádraží v centru, je ho celé přesunout. My si myslíme, že je to mimo realistické uvažování o tom, jakým způsobem by se mělo město měnit a rozvíjet.

Kde lze petici za vyhlášení referenda podepsat?

Snažíme se pravidelně provozovat v centru města stánek, na kterém sbíráme podpisy. Podepsat petici může každý oprávněný volič s trvalým bydlištěm v Brně. Lidé, kteří ho nemají, nebo jim ještě nebylo osmnáct let, nám mohou ohromně přispět tím, že nám pomohou podpisy sbírat a budou kampaň propagovat mezi svými přáteli. Zájemci si od nás mohou petiční arch vzít nebo vytisknout na našich webových stránkách a sbírat podpisy ve svém okolí.

blog comments powered by Disqus