Kapitoly o BSS: Hula hula party | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Kapitoly o BSS: Hula hula party

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Markéta Turková (Čtvrtek, 10. duben 2014)

Studenti bezpečnostních a strategických studií se po půl roce znovu sešli v Melodce. Tematickou party Bezpečnostní komplex Havajských ostrovů si na začátku dubna nenechali ujít ani jejich vyučující, kteří se studenty rozhodně nenechali zahanbit. V následujícím textu uvidíte, jak by asi vypadala kapitola o této party na stránkách publikace představující brněnské politologické o­bory.

Úvod

Dne 2. dubna 2014 proběhla jedna ze stěžejních událostí v rámci studia oboru Bezpečnostních a strategických studií, akce Bezpečnostní komplex Havajských ostrovů. V „Bssáckém“ okruhu je zažitý také název Hula hula party. Ačkoli úspěch Hnůj party z minulého semestru byl nezanedbatelný, odhadovaný počet hula-participantů s květinovými věnci a v květovaných šatech, košilích, šortkách nebo slaměných kloboučcích se pohyboval okolo rekordních 220.

Marešův projev

Ke shromáždění prvních studentů došlo ve 21 hodin brněnského času v hudebním klubu Melodka, a docent katedry politologie Miroslav Mareš pronesl příslušné prohlášení. Zaměřil se na historii i současnost Havajských ostrovů v kontextu bezpečnosti. Za zavřenými dveřmi Melodky pak účastníkům party doporučil okamžité vyřešení bezpečnostních otázek zábavou a drinkem. Zde je třeba zmínit, že se studentské společenstvo neoddávalo pouze plnění hlavních povinností, a to tedy výše zmíněné zábavě, nýbrž se účastnilo i tří připravených soutěží.

Střet studentského společenstva

Celé toto soupeření bylo zahájeno Pivní štafetou. Tři skupiny – prváci, třeťáci a Sekuriťáci – zaujaly své pozice před pódiem a dle daných pravidel soupeřily o status „nejrychlejší konzumenti piva“. Taktiky jednotlivých týmu podléhaly utajení, motivace k samotné účasti v této bitvě však byla zřejmá – pivo na účet organizátorů. Po absolvování štafety všemi čtyřmi členy každého týmu se rozhodlo o vítězství třeťáků. Hypotézu „čím déle jsi studentem BSS, tím je umístění v žebříčku rychlopijáků lepší“ také vyvrátilo druhé místo prváků. Bronz získali Sekuriťáci.

Pokud se jedná o další střety studentů, dá se předpokládat, že se tvůrci jednotlivých disciplín nechali inspirovat mezinárodními sporty. V hodu kokosovou koulí zvítězil Samuel Kolesár, nejrychlejší pojídačkou banánů se stala Michaela Ceklová.

Posledním bodem programu byla otázka finančního ohodnocení vypsaných citátů doktorů Miroslava Mareše, Josefa Smolíka, Tomáše Šmída, Martina Bastla a dalších na tzv. žlutém plakátu. Pro pochopení obsahu daného dokumentu, jehož ocenění se vyšplhalo na 180 Kč, uvádím Bastlův citát: „Jsme odpovědní za to, co jsme k sobě připoutali,“, a citát Petra Martinovského: „Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.“

Chybějící Haka

Nakonec se mezi experty rozvedla diskuze přerušovaná jen občasným „cože efektem“, způsobeným kvalitním DJem a tanečními kreacemi. Velmi pozitivní ohlas v řadách široké studentské veřejnosti pochopitelně přinesla účast přednášejících na parketu. Otázkou zůstává, do jaké míry byla taneční horečka vyvolána požadavkem Tomáše Šmída na zahrání Melanéských chorálů s doprovodným tancem Miroslava Mareše. Pokud je právě jeho příspěvek oním rozhodujícím faktorem, je nutné se kriticky zamyslet nad chybějícím tancem Haka. Přání zahrát Haku vyslovil na facebooku Josef Kraus, což vyvolalo komentáře i dalších doktorů s požadavkem tanečního vystoupení. Situaci pohotově glosoval Šmíd: „Správná Haka je do půli těla.“ Praktická aplikace se na půdě Melodky ovšem nekonala.

Závěr

Poté, co všichni zúčastnění nasbírali síly, došli k závěru, že Hula hula sklidila obrovský úspěch. Zásluhu na tom mají nepochybně organizátorky celé akce Lucie Lukášová, Anna Barochová a Karolína Vaverková, kterým patří velké poděkování. Je možné, že se studenti BSS budou v příštím semestru muset potýkat s další potenciální hrozbou.

blog comments powered by Disqus