Přišli ti, kteří jsou s katedrou stále v kontaktu | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Přišli ti, kteří jsou s katedrou stále v kontaktu

Do rubriky Téma čísla napsala Hana Trčková (Sobota, 22. listopad 2008)

Komorní setkání. Tímto stylem se na poslední chvíli rozhodli pojmout historicky první setkání se svými absolventy na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. Z pozvaných absolventů přišla asi jen desítka, proto se setkání neslo spíše v neformálním duchu.

„Z absolventů, které jsme oslovili, přišel pouze zlomek, naopak ti, kteří přišli, zanechali na katedře hluboké stopy, a když tak sleduji jejich působení v české společnosti, i zde zanechali nějaké výstupy, a my si toho velmi vážíme,“ komentoval hned na úvod vedoucí katedry Petr Suchý s tím, že jsou to především bývalí studenti, kteří s fakultou udržují i po skončení studií stále kontakt.

Po uvítání Suchý všechny přítomné seznámil s tím, jak si katedra v současné době stojí a rovněž poukázal na plány katedry do budoucnosti. Poté následovala neformální debata jednotlivých účastníků.

Jak se na samotné setkání s bývalými studenty dívá a jak ho hodnotí docentka Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Markéta Pitrová, jsme se jí zeptali v krátkém rozhovoru.

blog comments powered by Disqus