Zkouším, zkoušíš, zkoušíme | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Zkouším, zkoušíš, zkoušíme

Do rubriky Téma čísla napsal Jan Perla (Sobota, 29. listopad 2008)

Na fakultě se každý semestr zakončí stovky předmětů. Nikdo neví, kolik se celkem napíše testů, kolik seminárek je ohodnoceno a kolik hodin stráví zkoušející tváří tvář studentům při ústním zkoušení. Jedno ale jisté je. Rozhodně převažují písemná zakončení kurzů nad ústními.

Ohledně převahy písemných testů se nemůžeme opřít o žádnou statistiku. Jak nám řekl proděkan pro studium Jan Holzer, fakulta opravdu nesleduje poměr písemných a ústních zkoušek. Ale určitě všichni z vlastní zkušenosti víte, že u zkoušky častěji píšeme, než mluvíme. Podívali jsme se tedy blíže na to, proč tomu tak je a zda vám to vyhovuje.

Jak bude předmět ukončen, záleží na jeho vyučujícím a garantovi. „Nikdo nikomu nepřikazuje, jaká má být podoba výstupu z předmětu,“ říká Holzer. Zároveň zmiňuje hlavní argument zastánců písemných zkoušek: „Písemná forma v sobě přirozeně skrývá výhody stran možnosti paralelní a rychlé evaluace většího množství studujících. Nezanedbatelný je i aspekt srovnatelnosti výsledků.“ Ostatně i studenti si často u ústních zkoušek stěžují, že otázky jsou různě těžké a hodnocení tak není srovnatelné. V případě stížností pak nejde nijak dokazovat správnost hodnocení, protože neexistuje záznam, jako v případě testu. Rozdílnost otázek ovšem existuje i v případě náhodně generovaného souboru otázek v počítačovém tes­tu.

Na druhou stranu i ústní zkoušky mají svá pozitiva. Od jednodušší možnosti zkoušení „okecat“ pro studenty, po lepší možnost udělat si obrázek o studentových znalostech pro zkoušející. Přesto se podle reakcí mnohých zdá, že studenti se ústních zkoušení spíše děsí. Raději dávají přednost možnosti zkusit na testu štěstí a tipovat, než se pokusit „protivníka“ na druhé straně stolu u ústní zkoušky přesvědčit, že ve skutečnosti vědí, i když to tak nevypadá. Zdá se, že i vyučující za sebe raději nechávají rozhodovat počítač, nebo si naše odpovědi radši přečtou. I u nich však existují výjimky, které si s vámi raději popovídají. Než se tedy opět budete třást před svými testy a zkoušeními, přečtěte si naše téma.

blog comments powered by Disqus