Diplomky na stojáka umožňují veřejně představit závěrečné práce | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Diplomky na stojáka umožňují veřejně představit závěrečné práce

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Hoa Nguyenová (Středa, 15. říjen 2014)

I letos můžete vyvést svou závěrečnou práci „do světa“ a nenechat ji, aby se na ni v knihovně prášilo. Projekt Diplomky na stojáka k tomu dává příležitost již druhým rokem. Do uzávěrky přihlášek zbývá jen pár hodin.

Již podruhé se mohou studenti přihlašovat do projektu, který jim dává možnost předvést svou závěrečnou práci před veřejností. Diplomky na stojáka poskytují šanci studentům, aby své dílo prezentovali mimo známé prostředí školy. Kromě diplomových prací se dají přihlásit také práce bakalářské a disertační.

Ti nejlepší mohou vyhrát deset tisíc korun. Datum odeslání přihlášek je 15. října. Podmínkou pro účast je fakt, že práce musí být již obhájena na akademické půdě nebo ji student obhájí do konce listopadu letošního roku. „Je důležité, aby to byly už práce dopsané a odevzdané, nikoli rozepsané,“ upozorňuje koordinátor projektu Vojtěch Prokeš. Díla mohou být ze společenskovědní, technické, přírodovědné a ekonomické oblasti.

Povzbuzením pro zájemce prezentovat svůj výtvor může být fakt, že minulý rok se přihlásilo kolem osmdesáti prací, což je kapka v moři veškerých diplomek, jež každoročně v Česku studenti napíšou. Letos pořadatelé očekávají podobné číslo. Největší zájem však studenti projevují ve společenskovědní kategorii.

Ze všech přihlášených prací vybere odborná porota šestnáct až dvacet nejzajímavějších a jejich autoři je budou moci dál představit v listopadu a v prosinci v Praze.

Pro více informací a přihlášení navštivte: http://www.diplomkynastojaka.cz/ a https://www.facebook.com/…mkynastojaka?….

blog comments powered by Disqus