Studenti skládají zkoušky i prostřednictvím techniky | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Studenti skládají zkoušky i prostřednictvím techniky

Do rubriky Téma čísla napsala Kristýna Hašková (Sobota, 29. listopad 2008)

Každý student naší fakulty se setká se zkouškami, které musí napsat na počítači nebo které jsou na počítači vyhodnocené. Jejich bezproblémový průběh zajišťuje Centrum informačních technologií (CIKT).

Jak uvedl vedoucí CIKTu Libor Caha, elektronické zkoušení Centrum zajišťuje v počítačových učebnách PC 25 a 26. V nich technici nastavili počítače a počítačovou síť tak, že umožňuje plně se soustředit na práci s odpovědníkem. Pozornost zkoušených tak není narušována dalšími programy nebo okny prohlížeče. Součástí odpovědníku je i červený pruh přes celou obrazovku, díky němuž může učitel snadno kontrolovat, zda se studenti věnují testu.

Na průběh zkoušek dohlíží e-technici Kateřina Balvínová a Václav Štefela. Podle Štefely je důležitá komunikace mezi vyučujícím a e-techniky: „Když učitel neví, jak třeba vyplnit odpovědní archy a nechá si vysvětlit, jak studenty poučit, je stovka testů opravena ani ne do hodiny.“ Na zkouškách jsou e-technici přítomni vždy, když jim dá pedagog dopředu vědět. „Pokud víme, že nějaký učitel nemá se zkoušením velké zkušenosti, tak se na zkoušce snažíme být, i když nás nepožádá,“ dodala Balvínová. Učitelé si odpovědníky nastavují sami, může se tedy například stát, že některému ze studentů nejde odpovědník spustit. E-technici mu jej v takovém případě otevřou.

Druhý způsob zkoušení probíhá přes odevzdávárnu. Učitel si pomocí speciální aplikace, kterou vytvořil jeden ze zaměstnanců CIKTu Marián Miško, vybere, které počítače chce odpojit od sítě. Studenti pak dostanou zadání, které vypracují například do wordu nebo excelu. Jakmile student zkoušku dokončí, zkoušející povolí přístup na internet z jeho počítače a student vypracované zadání vloží do odevzdávárny v ISu.

Kromě ISu využívají učitelé e-learningový systém Filozofické fakulty (Elf), v němž vyučující vytvářejí a publikují elektronické výukové kurzy v prostředí Internetu. Zkoušky pak probíhají pomocí systému pro správu elektronických kurzů Moodle. Tento druh zkoušení využívá například Miroslav Šipula z Katedry psychologie. „Z hlediska studenta jsou oba systémy asi srovnatelné. Pro mě jako učitele je Moodle přívětivější, do čehož počítám i přívětivost jeho správce Daniela Mikšíka,“ vysvětlil Šipula a dodal, že Moodle mu umožňuje pracovat mnohem rychleji a efektivněji.

Písemné zkoušky, při nichž studenti označují odpovědi, zpracovávají e-technici rovněž pomocí počítačů. Záznamové archy naskenují a následně je strojově vyhodnotí. „Oproti zkouškám skládaným rovnou na počítači jsou náročnější na zpracování pouze v případě, pokud studenti nevyplní jméno nebo své univerzitní číslo,“ uvedla Balvínová. Tyto údaje se pak e-technici snaží dohledávat.

Kromě e-techniků se na zkouškách podílí i ostatní zaměstnanci CIKTu, kteří jim při velkém vytížení pomáhají. Věnují se ale i podpoře elektronického zkoušení, v letech 2006 a 2007 změnili zkoušení do současné podoby. Vyřešili jej tak, aby studenti nebyli zbytečně rozptylováni a mohli se soustředit na práci. Zatím takový způsob zkoušení není používaný na žádné jiné fakultě.

blog comments powered by Disqus