Setkání absolventů: Dobří holubi se (ne)vrátili... | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Setkání absolventů: Dobří holubi se (ne)vrátili…

Do rubriky Co se děje napsal Alexandr Průša (Neděle, 30. listopad 2008)

Součástí oslav desetiletého výročí založení fakulty byl pokus založit novou tradici – v sobotu 22. listopadu uspořádala fakulta setkání se svými absolventy. Příliš jich však nepřijelo.

Smysl podobných akcí vysvětloval děkan Ladislav Rabušic již v listopadovém Halasu – kontakt s absolventy je důležitý, je dobré vědět, kam až to studenti dotáhli, v čem jim jejich vzdělání pomohlo, co naopak postrádali.

Program začal samostatnými akcemi na katedrách, první se již v deset hodin setkali bývalí studenti Katedry sociální politiky a sociální práce, další katedry začínaly později odpoledne. V pět hodin život na katedrách utichl a přesunul se do atria, kde začal společný program. Po projevech děkana Rabušice a proděkanky Markéty Pitrové byla pokřtěna kniha Nepřehlédnutelní a úspěšní – sborník rozhovorů s vybranými absolventy fakulty. Původně měla křtít novinářka Lída Rakušanová, nakonec se ale omluvila a poslala omluvný dopis se zdravicí. O hudební složku se staral sbor Ars Brunensis Chorus. Po oficiální části začal kolem šesté program méně formální, tedy raut. Atrium se začalo vyprazdňovat asi po sedmé hodině, v devět už ve škole nezůstal téměř nikdo.

Absolventi se registrovali předem, když zaplatili „vstupné“ ve výši 350 korun, takže se dopředu vědělo, že jejich zájem zůstal za očekáváním. Například Katedra mediálních studií a žurnalistiky svůj původní program „minimalizovala“, když mezi přihlášenými bylo jen deset jejích absolventů. Naopak potěšeni byli na Katedře psychologie, kde přivítali 34 účastníků, z nichž 12 působí na naší fakultě.

Na zhodnocení toho, proč přijelo málo absolventů, je ještě brzy. Otázkou zůstává, jestli budou podobná setkání pokračovat. „O tom se ještě budeme bavit ve vedení fakulty, myslím si ale, že bychom rozhodně měli pokračovat. Jestli za dva roky, za pět let, nebo jindy, ještě budeme probírat,“ řekla proděkanka Pitrová.

blog comments powered by Disqus