Děkani jednomyslně navrhli Beka do funkce rektora | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Děkani jednomyslně navrhli Beka do funkce rektora

Do rubriky Univerzita napsala Martina Pavelková (Úterý, 17. březen 2015)

O post rektora naší univerzity se uchází jediný kandidát, současná hlava školy Mikuláš Bek. Ten je ve funkci od září 2011, kdy vystřídal tehdejšího rektora Petra Fialu. Ve druhém funkčním období chce Bek především zvýšit kvalitu výuky a zlepšit jméno univerzity doma i ve světě.

Zájemci o post rektora druhé nejstarší univerzity na Moravě posílali své přihlášky do třináctého března. Na Žerotínovo náměstí dodal obálku pouze Bek. „Akademický senát univerzity zvolí rektora na svém zasedání dvacátého dubna,“ řekla mluvčí univerzity Tereza Fojtová. Na volbu se musí sejít alespoň třetina členů senátu, pro zvolení kandidáta musí hlasovat nadpoloviční většina. „Akademický senát má v současnosti padesát členů, z toho je dvacítka studentů,“ doplnila čísla Fojtová. Beka nominovali do funkce děkani všech devíti fakult. Ve svém programovém prohlášení, které kandidáti povinně zasílají s přihláškou do výběrového řízení, shrnul Bek čtyři roky dosavadního působení v pozici rektora a nastínil, čemu by se chtěl v následujícím období věnovat. „Stejně jako mí předchůdci se ucházím o funkci rektora i ve druhém funkčním období. Vnímám to jako odraz skutečnosti, že jedno čtyřleté funkční období je vzhledem k rytmu akademického života málo,“ píše ve svém programovém prohlášení Bek.

Méně studentů, kvalitní vyučující a moderní prostory

Se změnou financování univerzit přichází i změna v přijímání uchazečů. Pravidlo, že díky vysokému počtu studentů dostane univerzita od státu více peněz, neplatí. „V současném mechanismu financování jsou obsaženy prvky, které nás postihují za příliš vysoký počet studentů na jednoho učitele,“ upozornil Bek. Postupné snižování počtu studentů podle něj stále nedosáhlo ideální míry. Méně uchazečů bude univerzita přijímat také v souvislosti s demografickým vývojem, k maturitě se teď totiž dostávají slabší ročníky. „Také musíme usilovat o to, aby k nám přicházeli ti nejlepší uchazeči o studium,“ uvedl rektor. Kvalitu vyučujících má zajistit pravidelné hodnocení zaměstnanců. „Je to krok před rektorskou volbou málo populární, ale jsem si jistý, že nezbytný,“ napsal v programovém prohlášení Bek. Podle rektora by měl každý zaměstnanec znát své úkoly a univerzita bude trvat na jejich plnění. Tyto změny souvisí také se zastavením přísunu prostředků z operačních fondů Evropské unie. „Příspěvek na vzdělávací činnost od státu bude přinejmenším stagnovat,“ zdůvodnil změny Bek. Hodnocení by mělo probíhat každoročně a bude zahrnovat kontrolu plnění úkolů zaměstnance jeho nadřízeným. Bek také plánuje další stavební úpravy. Práce budou pokračovat na lékařské fakultě, kde vznikne nové simulační centrum, studenti stomatologie a dalších nelékařských oborů lékařské fakulty by se měli přesunout do bohunického kampusu. Dostavby se dočká budova fakulty informatiky a ústavu výpočetní techniky. Rekonstruovat se budou také některé budovy filozofické fakulty. Pak by měl hluk stavebních strojů na univerzitě na několik let utichnout.

blog comments powered by Disqus