Medici na FSS. Kde se tu berou? | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Medici na FSS. Kde se tu berou?

Do rubriky Co se děje napsal Pavel Šíma (Středa,  7. květen 2008)

Sedí v atriu nebo v knihovně, před sebou mají fyziologická skripta a zírají na pro nás nepochopitelná schémata s latinskými popisky. Na studenty medicíny v prostorách naší fakulty narazíte téměř denně, ačkoliv je nemusíte rozeznat od našince. Odkud se ale berou?

Budoucí doktoři to teď se studiem nemají jednoduché. Za svými kantory musí dojíždět na tři různá místa: do kampusu v Bohunicích, do budovy Lékařské fakulty (LF) na Komenského náměstí a právě k nám na fakultu.

„Fakulta sociálních studií má s lékařskou fakultou uzavřenou dohodu o pronájmu poslucháren 31 a 51 a to už od té doby, kdy jsme se nastěhovali do těchto prostor. Pronájem pak potrvá až do doby, než se celá LF kompletně přestěhuje do nového kampusu v Bohunicích,“ vysvětlil hlavní rozvrhář Fakulty sociálních studií (FSS) Zdeněk Sychra. Jak dlouho bude stěhování ještě trvat, nejsou zatím schopni říct ani v kanceláři kvestora Masarykovy univerzity. „Fakticky to znamená, že LF má na největší dvě posluchárny přednostní právo a FSS obsazuje tyto prostory teprve v časech, které LF nevyužije,“ doplnil Sychra. A co že se to u nás přednáší? Namátkou: klinická genetika, patologická fyziologie nebo farmakologie.

Studenti medicíny však pobývají v budově naší fakulty i mimo dobu přednášek. Dokonce i ve dnech, kdy tady výuku vůbec nemají. Naše knihovna údajně poskytuje lepší studijní podmínky. „U vás mi to připadá příjemnější,“ řekla studentka prvního ročníku všeobecného lékařství, která si však nepřála být jmenována.

Kromě mediků budovu naší fakulty využívají i další studenti. Univerzita třetího věku, instituce naší univerzity, která poskytuje vzdělání seniorům pro dosažení vyšší kvality života a prodloužení jejich duševní aktivity, má rezervovány každý pátek stejné posluchárny – 31 a 51. Studenti z jiných fakult také navštěvují kurzy cizích jazyků, jejichž výuku na naší fakultě zajišťuje univerzitní Centrum jazykového vzdělání.

blog comments powered by Disqus