Poznáme študentských kandidátov do Akademického senátu | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Poznáme študentských kandidátov do Akademického senátu

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Martina Štefániková (Pátek, 16. říjen 2015)

Budúci týždeň skončí trojročný mandát súčasného Akademického senátu FSS, ktorý funguje ako samosprávne zastupiteľské teleso fakulty. Akademická obec (teda študenti aj pedagógovia) si v budúcotýždňových voľbách vyberie piatich zástupcov Študentskej komory. Halas sa zúčastnil predvolebnej debaty so šiestimi kandidátmi, ktorí nám vysvetlili, prečo kandidujú a aké sú ich ciele.

Vít Borčany Medzinárodné vzťahy a politológia

Vít chce zabrániť zväčšujúcej sa vzdialenosti medzi jednotlivými časťami fakulty. Svoje ciele zadefinoval do troch hesiel: FSS svetová, kde sa pokúsi o rozvoj zahraničného štúdia a zvýšenie úrovne fakulty. FSS otvorená, ktorá ponúkne napríklad otvorenejší prístup študijného oddelenia a nakoniec FSS praktická, v ktorej podporí študentské spolky. „Kandidujem určite kvôli tomu, že mi nie je ľahostajné, čo sa bude na fakulte diať v budúcnosti," dodal Vít na záver.

Martin Černý Hospodárska politika, Medzinárodné vzťahy a Environmentál­ne štúdiá

Martinovi sa, ako súčasnému členovi Akademického senátu, podarilo zaistiť hladké fungovanie fakulty. Nevidí teda dôvod vzdať sa tohoto postu, čím prispeje ku kontinuite senátu. Študentská komora sa často stretáva so zložitou agendou, o ktorej treba diskutovať s novými členmi. Jeho cieľom je podpora recyklovania na fakulte, ako aj viditeľnosť fakulty navonok a spolupráca vo vnútri. „Je potrebné diskutovať s novými členmi o reálnych obmedzeniach činnosti senátu, rozhodne nie zrážať ich ambície, ale dostávať ich do reality," povedal nám Martin.

Jakub Hruška Gendrové štúdiá, Sociálna politika a Sociálna práca (kombinované štúdium)

„Prvá vec, ktorú spravím, bude, že obehnem študentské spolky a rozbehnem s nimi efektívnu komunikáciu," oznámil Jakub. Jakub sa prezentuje voličom ako predstaviteľ kombinovaného štúdia, ktoré nie je v senáte zastúpené. Podporí aj študentské spolky a jeho cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi študentmi a ich zástupcami, pretože je dôležité nielen čakať na podnety, ale aj ich vyhľadávať.

Jan Skalík Environmentálne štúdiá

Ján žije v Brne už deviaty rok, z toho dva pôsobil v Akademickom senáte. Snaží sa najmä o nadviazanie efektívnejšej spolupráce medzi katedrami, čo je dlhodobá úloha, pre ktorú sa rozhodol znovu kandidovať. Pokúsi sa o novú aktivistickú agendu senátu a o efektívnu spoluprácu so študentskými spolkami. „Mám pocit, že vymeniť senátorský tím z roku na rok nie je dobré, preto by som chcel pokračovať." Na fakulte podporí zelené témy, napríklad zavedením environmentálneho managmentu.

Kristína Schneiderová Politológia a Právo

Kristína často vyráža do zahraničia, preto zastúpi aktívnych študentov so záujmom o štúdijné pobyty, najmä v otázke štipendií a fondov. „Chcela by som, aby štúdium bolo praktickejšie nielen vďaka praxi v zahraničí," povedala Kristína. Zároveň chce zvýšiť hodnotu zaujímavých a praktických medzifakultných a medziodborových predmetov, z céčkových aspoň na béčkové.

Žaneta Vencourová Medzinárodné vzťahy

Žanetinou záľubou je beh, ktorý ju naučil odhodlanosti, vytrvalosti a pevnej vôli. Verí, že tieto vlastnosti jej pomôžu v úspešnom pôsobení v senáte. Kandiduje so snahou posunúť svoje nápady na vyššiu úroveň. Chce zlepšiť partnerské vzťahy fakulty so štátnymi inštitúciami a jazykovú vybavenosť fakulty. „Táto škola je úplne neuveriteľná a táto fakulta je skvelé miesto. Som naozaj hrdá na to, že tu môžem študovať, ale niekedy mám pocit, že to dokážeme vymyslieť lepšie," odpovedala na záver Žaneta.

blog comments powered by Disqus