Studenti diskutovali s asijskými velvyslanci | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Studenti diskutovali s asijskými velvyslanci

Do rubriky Fakultní ruchy napsal Přemysl Šimák (Úterý, 22. březen 2016)

Na katedře stojí šest připravených mikrofonů, komfortnější židle, než jaké známe z přednášek, vyplňují prostornou aulu. Před jejím vstupem vládne čilý ruch. To všechno naznačuje, že se na naší fakultě chystá zajímavá událost. Se studenty tady budou diskutovat velvyslanci asijských zemí, které jsou členy mezinárodní organizace ASEAN.

U vstupu si rozebíráme informační a propagační materiály pojednávající například o Indonésii a dalších asijských zemích nebo o samotné organizaci ASEAN, což je zkratka pro Association of South East Asian Nations. Kolem desáté hodiny již všichni sedí na svých místech a netrpělivě vyhlíží příchod vysoce postavených diplomatů. Publikum sestává v drtivé většině ze studentů mezinárodních vztahů a z vyučujících tohoto oboru. Deset minut po desáté zaujímají svá místa za katedrou dvě dámy a tři pánové, všichni oblečeni podle formálního dress-codu. Uprostřed sedí Zinaida Shevchuk, vyučující z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií, která celý program moderuje. Velvyslanci konečně dorazili a setkání může začít.

Jako první promlouvá Narong Sasitorn, velvyslanec Thajska. Krátce ASEAN představí. Hovoří o poslání této organizace, o její pozici na mezinárodním poli a o jejím přínosu pro mezinárodní dění. Upozorňuje také, proč bychom my, mladí studenti mezinárodních vztahů, měli tomuto asijskému uskupení států při svých studiích věnovat pozornost. Každý přítomný v sále pozorně naslouchá jeho poutavému a myšlenkově bohatému proslovu.

Další se ke slovu dostává filipínský ambasador Victoriano Lecaros. Vypráví nám o budoucnosti instituce a jejích výzvách, kterým bude muset čelit v následujících dekádách. Později ho střídá velvyslankyně Malajsie Nadzirah Binti Osman, noblesní dáma, která mluví převážně o ekonomických otázkách organizace a o její spolupráci s ostatními státy světa, včetně České republiky. Jejich promluvy shrnuje krátké video promítané na stěně.

Poté, co vystoupí i ostatní řečníci s příspěvky o konkrétnějších tématech týkajících se organizace, moderátorka zahajuje panelovou diskuzi. Studenti kladou nejrůznější otázky. Jedna se týká vzrůstající ekonomické spolupráce mezi Asií a naší republikou, mluví se také o nevyzpytatelném aktérovi mezinárodní politiky – Severní Koreji. Jeden z přítomných se ptá, jestli připadá v úvahu rozšiřování o další státy. „Všímáme si, že některé státy projevují výraznou snahu dostat se do naší blízkosti a navázat s námi užší kontakt. Takže ano, mohlo by k tomu dojít,“ dostává se mu odpovědi z Lecaresovy strany. Každý, kdo položí dotaz, dostává za projevenou aktivitu tričko s logem organizace.

Diskuze zhruba po 45 minutách končí a organizátoři nás zvou na malé asijské pohoštění. Nacházíme zde například hovězí rolky, moučník ze třtinového cukru nebo sušené ovoce. „Zajímám se o východní Asii, dokonce se kvůli tomu učím čínsky, takže tahle událost je pro mě hodně přínosná,“ říká Michaela Hronová, studentka mezinárodních vztahů a evropských studií. Ptám se, zda-li jí v paměti utkvěl nějaký dotaz: „Dost mě zaujala otázka ohledně různého vnímání demokracie v Evropě a v Asii. Přišlo mi pozoruhodné, jakým odlišným způsobem o ní velvyslanci hovořili. Způsobem, který je pro nás v Evropě celkem nevšední,“ dodává.

Mezitím ambasadoři aulu opouštějí a s nimi i většina diváků. Diskuze se setkala s velkým úspěchem, což lze posoudit nejen podle zaplněného sálu, ale především díky vysoké četnosti otázek: „Překvapilo mě, kolik lidí chtělo položit nějaký dotaz. I já jsem mezi ně patřila, ale nedostala se na mě řada,“ hodnotí diskuzi s úsměvem Michaela.

blog comments powered by Disqus