Centrum Anabell pomáhá těm, kterým při hledání krásy jde o zdraví | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Centrum Anabell pomáhá těm, kterým při hledání krásy jde o zdraví

Do rubriky Neziskovky napsal Přemysl Šimák (Středa, 20. červenec 2016)

O ideálech krásy již bylo řečeno mnohé. Dokonce každá historická epocha měla ty své, neopakovatelné. Všechny spojovala jedna věc – většina společnosti se snažila je následovat. A nejinak je tomu i dnes. Mít bezchybné tělo mimo jiné prý znamená nemít přebytek kilogramů. Honba za správnou váhou může skončit i vážnou diagnózou od psychiatra. A právě osobám trpícím poruchami příjmu potravy slouží brněnské Centrum Anabell.

Organizace sídlící na Masarykově ulici funguje již od roku 2002 a pomáhá hned v několika oblastech. Hlavně se stará o nemocné klienty po zdravotní stránce. „V našem týmu působí především psychoterapeuti a nutriční poradci,“ objasňuje ředitelka Dana Starostková. Spolek dále podporuje rodinné příslušníky a blízké klientů. Je jim oporou při vyrovnávání se s nastalou životní situací. Snaží se také přispět k lepšímu pohledu široké veřejnosti na osoby postihnuté poruchami příjmu potravy, potažmo zlepšit o těchto nemocech povědomí.

Anabell pro své klienty nabízí širokou paletu druhů pomoci. Mezi nejčastější patří individuální dlouhodobé konzultace s odborným poradcem. Kdo by raději své trápení sdílel se stejně dotčenými osobami, existují pro něj skupinová sezení. Klientům vyžadující naprostou anonymitu a diskrétnost zase slouží e-mailová a telefonická poradna. A pokud by někdo rád o mentální anorexii a podobných onemocněních studoval odbornou literaturu, může využít služeb knihovny, kterou centrum provozuje.

Společnost se domnívá, že anorexií a jinými podobnými onemocněními trpí častěji ženy než muži. A má pravdu – podle statistik 95 procent veškerých osob s těmito obtížemi přichází z ženské populace. „Přestože statistiky uvádí poměr žen a mužů 10 ku 1, troufám si konstatovat, že v našich poradnách je návštěvnost mužů daleko nižší,“ dodává Starostková.

Příčiny zmíněných poruch jsou různé a u každého klienta se liší. „V souvislosti s nimi vždy myslíme na biologické, sociální, psychologické i ekonomické aspekty vzniku nemoci. Od toho se také odvíjí to, jakou cestu léčení u klienta zvolíme,“ popisuje Starostková. Někdy se zdaří klientovi pomoct v relativně krátké době, nicméně většinou léčba znamená běh na dlouhou trať.

Spolek ovšem neslouží jen pro nemocné a jejich blízké. Nabízí také prostor pro ty, kdo by chtěli ukojit své dobrovolnické sklony nebo blíže nahlédnout do problematiky poruch příjmu potravy. Dobrovolnická práce u Anabell také umožňuje poznat, jak funguje nezisková organizace, poskytne v tomto směru nevšední zkušenosti a zprostředkuje nové sociální kontakty.

Centrum rovněž vykazuje bohatou aktivitu v oblasti prevence. Je jedinou nestátní neziskovou organizací, která pokrývá všechny oblasti, v nichž se dají preventivní programy praktikovat, od odborného nutričního, psychologického a sociálního poradenství až po vzdělávací a osvětovou činnost. Děje se tak ve spolupráci se vzdělávací agenturou Infopoint, která cílí jak na studenty vysokých a vyšších odborných škol, tak na žáky středních škol.

O úspěšnosti organizace hovoří statistiky z roku 2014. Osobně konzultovali s 230 klienty, v internetové poradně odpověděli na 233 dotazů, na telefonické lince pomohli 204 osobám a v nutriční poradně poradili 393 lidem. Kromě brněnské pobočky provozuje Centrum Anabell ještě jednu v Ostravě a jednu v Praze.

blog comments powered by Disqus