Pouze na politologii se studenti mohou profilovat již během bakalářského studia | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Pouze na politologii se studenti mohou profilovat již během bakalářského studia

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Tereza Hálová (Pondělí, 12. září 2016)

V posledním akademickém roce měli studenti politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity poprvé možnost profilovat se v rámci svého bakalářského programu. Nově tak mladí politologové mohou svůj zájem už od začátku soustředit na jednu konkrétní oblast studia. Studenti si vybírají celkem ze čtyř profilací, jakými jsou Politické myšlení a současná demokracie, Komunikace v politice, Volební studia a Politika v západních demokraciích.

K získání profilace je třeba absolvovat alespoň pět předmětů v dané tematické oblasti. V případě oborových předmětů se však jedná o kurzy takzvaně béčkové, a proto se student nemusí bát, že by jej vícero podobně zaměřených předmětů příliš svazovalo a nedostalo by se mu základního politologického vzdělání. „Představa katedry zahrnuje kompaktní a široký bakalářský základ v povinných předmětech tak, aby byl dodržen profil absolventa našeho bakalářského studia a až poté, v rámci poměrně velkého prostoru povinně volitelných předmětů, možnost profilovat se,“ uvádí vedoucí katedry politologie Stanislav Balík.

Student se pro jednu či více profilací může rozhodnout kdykoli během svého studia a současně ji může či nemusí dokončit. „Rozhodnutí profilovat se není potřeba nikomu hlásit, stejně tak, pokud student před koncem studia zjistí, že mu například z nějakého důvodu chybí jeden předmět nebo mu to nějak nevychází, nic se nestane. V této volnosti vidíme velkou výhodu,“ vysvětluje politolog Balík. Oborová specializace tedy není nikterak povinná a ani se nepromítá do podoby státnic.

Studenti specializaci vítají

Studenti tuto nabídku katedry oceňují a věří, že jim oborová specializace do budoucna poskytne jistou konkurenční výhodu na trhu práce. „Možnost specializovat se již během bakalářského stupně studia hodnotím vcelku pozitivně. Takový diplom dokazující, že jste prošli nějakým zaměřením, může v lecčems při uplatnění pomoci,“ pochvaluje si specializaci student politologie a mezinárodních vztahů Jiří Němec. Stejně tak hodnotí i předměty, které ta která profilace nabízí. „Já osobně jsem si vybral specializaci Komunikace v politice, jejíž náplň některými předměty trochu i přesahuje rámec politických věd,“ říká.

Bakalářská profilace navazuje na pětiletou tradici oborové specializace na magisterském stupni studia, kde se tento model, podle slov Stanislava Balíka, velmi osvědčil. Ačkoli v navazujícím studiu nabízí profilaci například také psychologie, politologie je jediným oborem na fakultě, který osvědčení o orientaci na danou oblast studia nabízí už k bakalářskému titulu.

blog comments powered by Disqus