Po páté všichni spolu | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Po páté všichni spolu

Do rubriky Téma čísla napsal Martina Pelcová (Sobota, 22. listopad 2008)

Před pátou hodinou začalo být v atriu živo – na přichystané stoly se snášely předměty s logem fakulty a do sklenic se rozlévalo šampaňské. Každý absolvent hned při příchodu minul sličné slečny nabízející bublající nápoj ve štíhlých sklenicích a u zeleně prostřeného stolu si mohl vyzvednout papírovou tašku označenou vlastním jménem, ve které se skrývalo DVD s informacemi o fakultě, kniha rozhovorů Nepřehlédnutelní a úspěšní a ručně vyráběný kalendář.

Úvodního slova se chopila Markéta Pitrová, po zaznění studentské hymny Gaudeamus Igitur v podání Ars Brunensis Chorus pronesl svůj projev děkan fakulty Ladislav Rabušic. V prezentaci o fakultě zhodnotil její vývoj za poslední roky. Po dalším hudebním příspěvku představil Rudolf Bugr, vedoucí katedry žurnalistiky, knihu rozhovorů s výraznými absolventy z minulých let a nechal ji pokřtít děkanem. Původně se kmotrou knihy měla stát novinářka Lída Rakušanová, ovšem ta se omluvila a poslala alespoň dopis, ve kterém pozdravila zúčastněné. Po dalších písních v sále zavoněly chlebíčky s jednohubkami a absolventi se pustili do rozhovorů mezi sebou…

blog comments powered by Disqus