Plnoletost fakulty oslavili studenti i akademici | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Plnoletost fakulty oslavili studenti i akademici

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Barbora Tichá (Úterý, 26. duben 2016)

Naše Fakulta sociálních studií slaví již osmnáct let od svého založení. K této příležitosti se od středy 20. dubna do čtvrtka 21. dubna v jejích prostorách konaly Dny fakulty na oslavu plnoletosti. Středa byla určená hlavně studentům. Ti mohli soutěžit v upečení nejlepšího dortu pro fakultu a ve vědomostním kvízu. Ve čtvrtek pak následovalo akademické setkání v aule, kde děkan Břetislav Dančák předal ocenění nejlepším studentům.

Ve středu probíhal program jak ve fakultní aule, tak poněkud uvolněně v atriu. Během celého dne si mohli studenti poslechnout nejlepší bakalářské práce, které byly následně ve čtvrtek oceněny děkanem Břetislavem Dančákem. Deset nejlepších studentů a studentek ze všech fakultních oborů odprezentovali témata svých prací na Studentské konferenci Arnošta Inoncence Bláhy.

V atriu mezitím ve dvě hodiny začala část plná hudby, sladkostí, ale také vědomostí. Ti největší příznivci se rozhodli své milované fakultě upéct dorty, které pak posloužily jako sladké občerstvení po zbytek odpoledne. O hudební doprovod události se postaral Dj z Radia R. Odpoledne se mohli návštěvnici ještě zúčastnit Atrium kvízu nebo jedné ze tří prohlídek zákoutí fakulty. Ve Spolkovně proběhla debata mezi doktorandy a studenty, kteří zde mohli okomentovat způsoby výuky a motivovat doktorandy k změnám.

Ve čtvrtek se setkali v aule hlavně akademici, v čele s děkanem Břetislavem Dančákem. Za zvuků neoficiální studentské hymny Gaudeamus igitur započalo předávání stipendií A. I. Bláhy za nejlepší bakalářské práce. Dále byla předána ocenění za nejlepší disertační práci a ceny děkana.

Po slavnostním předání následoval projev předsedkyně akademického senátu Lenky Lacinové nazvaný Možná, pane děkane, který měl především poukázat na to, že akademický senát není pouze přikyvovačem, ale také oponentem děkana.

Zásadní částí čtvrtečního dopoledne byla zpráva o stavu fakulty z úst děkana. „Naše fakulta je jediná na celé univerzitě, která si letos udržela větší zájem o studium v porovnání s rokem 2014,“ řekl k celkovému stavu atraktivnosti fakulty děkan. Největší zájem oproti ostatním rokům je pak o obor Sociální práce. Zájem stoupá také například o Bezpečnostní a strategická studia. Stabilní počet přihlášek si pak udržuje Politologie. Pokles zájmu je ale například u oboru Sociologie. „Nechci za sebou zanechat fakultu, která má v názvu sociální studia, ale fakticky je to fakulta politologie a mezinárodních vztahů,“ řekl Dančák a dodal, že je nutné se současným stavem něco dělat. Vyzval k větší aktivitě kateder, zvláště pak v rámci dnů otevřených dveří.

Po ukončení rozpoutané diskuse na téma směřování fakulty se akademičtí pracovníci odebrali k přípitku na zdraví fakulty.

blog comments powered by Disqus