Naši absolventi mají velký rozptyl uplatnění | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Naši absolventi mají velký rozptyl uplatnění

Do rubriky Téma čísla napsala Hana Trčková (Sobota, 22. listopad 2008)

Příjemné překvapení. Tak zhodnotil dnešní setkání s absolventy Zbyněk Vybíral, vedoucí Katedry psychologie.

Kolik přišlo účastníků? Máte už nějaký odhad? První hodinu nás tam sedělo asi 34, z toho z katedry a výzkumného institutu bylo dvanáct pracovníků, takže nás mile překvapili absolventi. Sešlo se jich kolem dvaceti.

To je docela hezké číslo. Dozvěděli jste se od nich i něco zajímavého? Mluvili jsme společně o tom, jak si po škole hledali práci, kde jsou zaměstnáni nyní. Překvapivé bylo od těch dvaceti lidí slyšet ten rozptyl psychologického uplatnění. Od personální manažerky až po výzkumnou práci v psychologickém ústavu.

Překvapilo vás některé z uplatnění absolventů? Překvapila mě jedna absolventka a její raketový start po škole. Několikrát do roka létá do Bruselu a je členkou vrcholného výboru Evropské federace psychologů. Při tom, jak je mladá, dělá toho hodně moc pro psychologickou oblast.

Ovlivní zkušenosti a zpětné vazby od absolventů nějakým způsobem styl výuky na vaší katedře? Byly to spíše předvídatelné zprávy, takže spíše ne. Nebo jsem o tom zatím nepřemýšlel.

Mohl byste krátce zhodnotit dnešní setkání? Akce nás opravdu mile překvapila, protože ze seznamu přihlášených jsme viděli, že přijede asi dvanáct lidí. A ty jsme čekali. Nakonec tady bylo lidí dvaadvacet, a už jen to je velice příjemné.

blog comments powered by Disqus