Luděk Navara ukázal studentům žurnalistiky média v dobovém kontextu | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Luděk Navara ukázal studentům žurnalistiky média v dobovém kontextu

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Eliška Koukalová (Pondělí, 28. listopad 2016)

Historik a publicista Luděk Navara 2. listopadu přednášel studentům žurnalistiky na půdě naší fakulty. Prostřednictvím přednášky s názvem Média a společnost studenty seznámil se svojí tvorbou a zkušenostmi z novinářské praxe. V rámci přednášky představil Navara i některé své knihy, na nichž ilustroval potřebu společnosti vyrovnat se s historií a zpřístupnit informace mladým generacím. Všechny jeho knihy spojuje jeden jmenovatel – minulost České republiky. Při psaní spolupracoval mimo jiné například s Karlem Steigerwaldem. V roce 2008 obdržel novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského.

Od roku 1995 působí Luděk Navara v Mladé Frontě Dnes, spolupracuje také s Českou televizí a je autorem několika knih. Jeho tvorba se zabývá mimo jiné zločiny nacismu a komunismu. Studentům na několika příbězích ukazoval zákulisí doby a jejího vlivu na média. Na začátku přednášky představil přítomným důvody, které jej motivovaly pátrat po pravdě a okolnostech některých sporných událostí. Navara studentům mimo jiné načrtl platformu, která se skrývá právě za úkolem diskuse nad osudy jednotlivců i rodin v kontextu minulého režimu. Občanské sdružení PAMĚŤ založil v roce 2008 spolu se Sylvou Ševčíkovou a Miroslavem Kasáčkem především kvůli propojení mladé generace s dostupnými informacemi, které má starší populace stále v paměti.

Mezitím co Navara hovořil, návštěvníci měli možnost listovat jeho knihami kolujícími po celé místnosti. Přednáška byla rozdělena do několika bloků. V jejím úvodu Navara publikum krátce seznámil se svojí činností. Představil také aktivity Občanského sdružení a vyzdvihl nejdůležitější momenty od jeho vzniku až po současnost. V další části přednášky byl studentům představen příběh několika lidí, již zahynuli na hranici Jihomoravského kraje s Dolními Rakousy při překonávání železné opony. Tyto příběhy nyní připomíná památník Brána ke svobodě nedaleko Mikulova. Navara zároveň události stavěl vedle dobových novinových článků vztahujících se k úmrtím. Studenti tak měli možnost porovnat fakta s výroky v médiích a utvořit si na věc vlastní názor.

Poslední část přednášky historik věnoval dotazům příchozích, na jejichž základě rozvíjel a blíže komentoval úlohu své osoby v celém procesu. Otázky směřovaly také na jeho vlastní prožitky ve vztahu k mnohdy nelehké a zdlouhavé cestě za poznáním. Přednášku Navara zakončil slovy díků a pozvánkou ke spolupráci s Občanským sdružením.

blog comments powered by Disqus