Když se barvy a geometrie spojí v jeden celek | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Když se barvy a geometrie spojí v jeden celek

Do rubriky Kultura napsala Markéta Jakicová (Čtvrtek, 30. březen 2017)

Geometrické obrazce, elipsy, linie a kontrasty doplněné paletou barev. Vše zmíněné vystihuje tvorbu optical art známého umělce a průkopníka směru Victora Vasarelyho. Výstava na Špilberku konaná pod záštitou Muzea města Brna nabídla z této umělecké sféry mnoho podmanivých děl. Obrazů, jenž si pohrávají s lidským okem a klamou mozek optickými iluzemi.

Co je to optical art a kdo je Victor Vasarely? Na tyto a mnohé další otázky se snažila odpovědět výstava tvořená z výběru grafického díla velkolepého maďarského výtvarníka, který převážnou část svého života prožil ve Francii, kde také tvořil. Součástí expozice byly vyjma autorovy tvorby také dopisy z osobní korespondence i zápisy z deníků. Tato část výstavy ucelila pohled na život umělce, avšak divákovi, který neovládal francouzštinu, v níž Vasarely psal, sloužily alespoň nápadité ilustrace, jež texty doplňovaly.

Počátky Vasarelyho tvorby jsou černobílé, a to doslova. Jeho první obraz, jenž na výstavě zaujímal své místo, představovala Zebra. Zvíře pro op-art umění od přírody stvořené. Tímto dílem se Vasarely před druhou světovou válkou začal ve směru profilovat. Jeho tvorba se postupem času stala více geometrickou a Vasarely si tak nechal patentovat vlastní uměleckou techniku unités plastique, práci s geometrickými formami a přesně definovanou škálou barev.

Vasarelyho vystavené obrazy poutaly pozornost, troufám si tvrdit, v každém věku. K vidění bylo široké spektrum tvorby, od černobílých kombinací po obrazy hýřící barvami. Oblíbená Vasarelyho hra, optická iluze, dodávala statickým obrazům dojem pohybu a nenechávala lidské oko ani mozek v klidu. Například u díla s názvem Studium perspektivy, u něhož se jinak statické postavy běžců díky kombinacím sytosti barev a linií začínají v kontaktu s lidským okem pohybovat.

Některá díla až sváděla k myšlenkám, že snad Vasarely ve dvacátém století používal techniku na vytváření trojrozměrné grafiky. Tak dokonalá a precizní je jeho tvorba. Obdivovat Vasarelyho díla se nabízí, na výstavě mi přesto scházely rozšiřující informace o obrazech, dle kterých bych se dokázala lépe vcítit do autorova tvoření. Tuto absenci organizátoři kompenzovali interaktivní magnetickou stěnou, na které si nejen děti mohly vyzkoušet, jak obtížné je podle předem daného vzoru poskládat tři z Vasarelyho obrazů.

blog comments powered by Disqus