Fotoreportáž: Neziskové organizace uspořádaly jarmark v atriu fakulty | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Fotoreportáž: Neziskové organizace uspořádaly jarmark v atriu fakulty

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Markéta Lankašová (Úterý,  4. duben 2017)

Více než pětadvacet neziskových organizací již tradičně prezentovalo svoji činnost v rámci festivalu dokůmentů o lidských právech Jeden svět v pondělí 3. dubna v atriu Fakulty sociálních studií. Zájemci o dobrovolnictví tak dostali jedinečnou příležitost zvolit si, která z neziskovek je jim svojí aktivitou nejsympatičtější. Návštěvníci zde nejen zjistili, jaké organizace v Česku, převážně v Brně, vůbec působí. Měli možnost také s jednotlivými členy osobně hovořit a zeptat se na konkrétní činnosti, které v rámci organizace realizují.

Nabídka byla pestrá, ještě pestřejší pak lákadla, kterých měli zástupci neziskovek připravených spousty. Ke kávě a čaji mohli příchozí ochutnat domácí sušenky, koupit si kalendář, placku nebo tričko. Přichystán byl také doprovodný program v podobě Živé knihovny, kdy si návštěvníci místo knih „půjčili“ osobu se zajímavým životním příběhem, se kterou by se v reálném životě nesetkali, a zeptali se jí na vše, co je zajímá.

Mezi neziskovými organizacemi podílející se na zlepšování veřejného prostoru, se prezentovaly ty, které se zabývají ochranou lidských práv, organizují zahraniční studentské stáže, chrání životní prostředí, zřizují adopce na dálku, starají se o pohodlí seniorů nebo pomáhají fyzicky či mentálně handicapovaným lidem. Právě možnost vyzkoušet si, jak obtížný je život na invalidním křesle, zprostředkovali zástupci Ligy vozíčkářů.

Jak pondělní událost v atriu Fakulty sociálních studií probíhala, se můžete podívat v krátké fotoregalerii.

blog comments powered by Disqus