Dny fakulty. Tradice i mnoho nového | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Dny fakulty. Tradice i mnoho nového

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Tereza Hálová (Úterý, 18. duben 2017)

Oslavy u příležitosti devatenáctého výročí založení fakulty, zamyšlení se nad dosavadním vývojem i pohled do budoucna. To slibují letošní Dny fakulty, které se v prostorách Fakulty sociálních studií uskuteční ve středu 19. a ve čtvrtek 20. dubna. Vstup na událost určenou zaměstnancům, studentům i široké veřejnosti bude zdarma.

V letošním roce Fakulta sociálních studií slaví devatenácté výročí svého založení, s nímž se tradičně pojí také Dny fakulty konané ve středu 19. a ve čtvrtek 20. dubna. Návštěvníky čeká program, který nabídne třeba Studentskou konferenci držitelů stipendií Innocence Arnošta Bláhy, přednášku a uvedení knihy profesora Steina Ringena, celofakultní shromáždění akademické obce i vystoupení absolventů fakulty.

„Dny fakulty jsou skvělou příležitostí zpětné vazby. Diskuze mezi vedením, zaměstnanci i studenty odráží sebereflexi dosavadního vývoje fakulty. Přednášky nás mohou vrátit k historii instituce, ale dotkneme se taktéž aktuálních témat ve společnosti,“ shrnula proděkanka pro vnější vztahy a organizátorka události Lenka Waschková Císařová, která neopomněla zdůraznit význam pro studenty. Ti se o středečním dopoledni mohou přijít podívat na nejlépe hodnocené bakalářské práce svých kolegů. Studenti se tak dozví, na jaká témata je možné bakalářské práce psát či jaký zvolit způsob obhajoby. Studentská konference I. A. Bláhy totiž dává prostor představit a diskutovat o nejlepších bakalářskývh pracích za jednotlivé obory, které nominují katedry. Vítězové současně obdrží stipendium. „Konference je důkazem toho, že bakalářské práce nemusí být nudné. Studenti mají mnoho možností, jak učinit své práce výjimečné, čehož ovšem zpravidla příliš nevyužívají. Právě konference proto může sloužit jako dobrá inspirace,“ myslí si studentka magisterské politologie a loňská vítězka nejlepší bakalářské práce politologického oboru Nikola Ilečková. Práce se například dotknou problematiky znásilnění na amerických vysokých školách, antisemitismu či postavení Senátu v českém politickém systému.

Stipendia spolu s cenami děkana a vyhlášením vítězů soutěže EDIS o nejlepší disertační práce budou předány hned v následujícím dni, kdy příchozí čeká také projev děkana Břetislava Dančáka o stavu fakulty, projev Lenky Lacinové, předsedkyně Akademického Senátu FSS – orgánu, do kterého se studenti také mají možnost zapojit – či diskuze s námětem My všichni jsme FSS.

Návštěvníci se mohou těšit rovněž na doprovodný program. Středeční večer bude patřit přednášce a představení knihy Národ ďáblů evropského sociologa a politologa Steina Ringena, s podtitulem Proč si necháváme vládnout?. „Bylo to takové šťastné setkání. Právě v období každoročních oslav vznikl český překlad knihy profesora Ringena, který je s historií fakulty poměrně úzce spjat, neboť byl velmi blízkým kolegou emeritnímu děkanovi profesoru Možnému, na nějž při té příležitosti také zavzpomínáme,“ uvedla Waschková Císařová. Přednáška i uvedení knihy věnující se aktuálním socio-politickým tématům bude pro návštěvníky tlumočena do českého jazyka.

V závěru dvoudenního programu Dnů fakulty potom vystoupí někteří výrazní absolventi Fakulty sociálních studií za jednotlivé katedry, kteří budou hovořit o své profesi i o tom, co je ve studiu nasměrovalo. Program opět poslouží jako inspirace pro studenty, kteří se dozví, jakým způsobem je možné se v rámci jednotlivých oborů uplatnit. Za katedru Mediálních studií a žurnalistiky se tak účastníci mohou setkat s investigativní novinářkou Terezou Strnadovou. „O bývalých studentech bychom chtěli dávat vědět čím dál více, neboť s absolventy by měly pracovat především oslavy dvacátého výročí,“ předeslala proděkanka.

Možnost více se poučit o předmětu svého studia a otevření obzorů studentům potvrzuje také Ilečková. „Dny fakulty jsou dle mého názoru skvělou příležitostí poznat fakultu i lidi, co se podílí na jejím chodu, z trochu jiné stránky. Zároveň se díky nim mohou studenti lépe seznámit s obory,“ řekla mladá politoložka, pro níž loňská konference znamenala první významné oceněním její práce.

Všechny informace o programu události naleznete na https://www.fss.muni.cz/…/den_fakulty nebo facebookové události https://www.facebook.com/…82215057800/

blog comments powered by Disqus