Studenti v rámci Dnů fakulty představili nejlepší bakalářské práce | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Studenti v rámci Dnů fakulty představili nejlepší bakalářské práce

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Aneta Matyšová (Čtvrtek, 20. duben 2017)

Každoroční Dny fakulty zahájila ve středu ráno Studentská konference držitelů stipendií Inocence Arnošta Bláhy, kde držitelé stipendií prezentovali posluchačům nejlépe oceněné bakalářské práce.

Za pomocí krátké prezentace představovali ocenění studenti postupně své bakalářské práce. Publikum seznámili nejen s obsahem svých děl, ale i motivací, která je k sepsání bakalářské práce vedla. Po každé prezentaci následoval prostor k dotazům a komentářům. Posluchači si své otázky mohli promyslet, diskuze následovala i po každém ze dvou konaných panelů.

První panel vedla Slavomíra Ferenčuová z Katedry sociologie. Svou bakalářskou práci v něm představila Petra Renčová, která stipendium Inocence Arnošta Bláhy získala za svou bakalářskou práci v oboru sociální antropologie s názvem Život bez peněz.

„Téma peněz je sociálními vědci zkoumané už dlouho, ale právě alternativy a jiné přístupy k penězům nebyly až do teď tak zajímavé a začaly se zkoumat nedávno. To může být způsobeno také tím, že peníze vnímáme jako samozřejmost současného světa,“ uvedla svůj námět Renčová.

Vedoucím druhého panelu, během něhož se publiku představil například Jan Hruška z Katedry politologie se svou kvantitativní analýzou postavení Senátu v českém politickém systému, se stal studijní proděkan Roman Chytilek. Ten již v úvodním slovu hovořil o smyslu udělování stipendií Inocence Arnošta Bláhy a celé konference. „Na fakultě jsme se rozhodli neodměňovat studenty, kteří mají nejlepší prospěch, protože známky nám přijdou spíše jako šedá teorie. Naopak tato konference se snaží spolužákům představit ty z řad studentů, kteří napsali vynikající bakalářské práce, ve kterých museli spojit hluboké poznání se studiem světa. A to je to, co podle našeho přesvědčení má význam,“ uvedl proděkan.

Chytilek také připomněl dochovanou vzpomínku studenta Hanáčka na pracovní seminář Inocence Arnošta Bláhy. „Uměl vyškolit účastníky ve vědeckém myšlení a vědecké práci. Ukazoval, co to znamená vědecky pozorovati skutečno, učil pronikat skrze určitý konkrétní jev. Učil přísně lišit vědu od filozofie a praxe, ale dával i široký filozofický rozhled. A co hlavní, ctil vyvíjející se osobnost posluchačů,“ vzpomínal student Hanáček.

Inocenc Arnošt Bláha patřil k nejvýznamnějším českým sociologickým klasikům a zakladatelům tohoto oboru v tehdejším Československu. V meziválečném období působil Bláha v Brně a zde také položil základy brněnské akademické sociologie. Právě proto na jeho počest vznikla cena Inocence Arnošta Bláhy pro nejlepší bakalářské práce.

Slavností předání stipendií I. A. Bláhy se uskuteční zítra dopoledne v aule, a to v rámci celofakultního shromáždění akademické obce. Tím však Dny fakulty nekončí. Po obědě v aule vystoupí absolventské hvězdy FSS. Těšit se můžete třeba na absolventa Katedry psychologie a nynějšího ředitele Centra paliativní péče Martina Loučku. Dále se s tématem Věrný svému oboru – sociální politik i sociální pracovník představí Daniel Oplatka, radní městské části Brno-střed, který svůj magisterský titul získal na Katedře sociální politiky a sociální práce, a další absolventi.

blog comments powered by Disqus