Pozor na X. Nepustí vás ke zkoušce | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Pozor na X. Nepustí vás ke zkoušce

Do rubriky Univerzita napsala Zuzana Hudcová (Úterý,  3. říjen 2017)

Od letošního září mohou nově dostat studenti Masarykovy univerzity (MU) známku X. Podle Studijního zkušebního řádu MU učitel studentovi znemožní „ixem“ účastnit se závěrečné zkoušky. Známka X se od známky F odlišuje tím, v jakém období ji student během semestru obdrží. Faktický dopad je ale stejný – i se známkou X musí student předmět opakovat.

Nové hodnocení – X může student Masarykovy univerzity od svého vyučujícího obdržet v případě, že nesplní zadané úkoly či se bez omluvy nedostaví k průběžným testům v období semestru. Učitel hodnocením X znemožňuje studentovi složit závěrečnou zkoušku a student ztrácí možnost úspěšně dokončit předmět. Na škále známek je tedy X stejné jako F – nevyhovující, ale používá se jen u předmětů ukončených zkouškou.

Podle vedoucí studijního oddělení Fakulty sociálních studií Jitky Štěpánkové je rozdíl mezi X a F patrný z toho, kdy ji může učitel zadat. „Hodnocení F znamená neúspěch. Přijdete na zkoušku, dostanete otázky a zjistíte, že o tom buď vůbec nic nevíte, nebo tak nedostačujícím způsobem, že dostanete hodnocení F. Hodnocení X by měl student získat již v průběhu semestru, když buď nedodržuje docházku do hodin, nebo neprojde dílčími testy. Když dostane student X, není připuštěn ke zkoušce a bude mu znemožněno se k termínu zkoušky přihlásit,“ vysvětlila podrobněji Štěpánková.

Známka X nepřináší studentům žádná pozitiva. „Pokud někdo neplní studijní povinnosti už během semestru, tak by stejně neměl uspět ani u zkoušky,“ soudí Štěpánková. „Student, který získá hodnocení X, opakuje předmět stejně tak jako u známky F,“ dodala.

A co na novou známku X říkají studenti? Ačkoli univerzita centrálně rozesílala informační e-maily, informovanost o novém hodnocení není ideální. Prváci o ní většinou ani neslyšeli nebo mají zběžné, nekonkrétní informace. „O hodnocení X jsem četla e-mail. Vím jen to, že X nedovoluje studentům přijít ke zkoušce. Dál jsem se o to nezajímala, jelikož jsem neměla závažný problém se studiem,“ přiznala Tereza Spodniaková ze třetího ročníku Evropských studií.

Významově podobné hodnocení ke známce X je pomlčka. Znamená, že student není přihlášen na zkoušku, na kterou se bez omluvy nedostaví. Známky F, X i pomlčka odpovídají klasifikační hodnotě čtyři. Zavedení známky X je celouniverzitní změnou ve Studijním zkušebním řádu.

„Jednalo se na úrovni fakult, a dokonce i v rámci Akademického senátu školy. Toto nové hodnocení platí stejným způsobem pro bakaláře i magistry,“ doplnila vedoucí studijního oddělení.

blog comments powered by Disqus