Méně povinných předmětů a učiva ke státnicím, víc vyučujících i angličtiny. Mediální studia a žurnalistika se proměňují | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Méně povinných předmětů a učiva ke státnicím, víc vyučujících i angličtiny. Mediální studia a žurnalistika se proměňují

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Ketrin Jochecová a Eva Bartáková (Sobota, 30. září 2017)

Které povinné předměty zmizí z nabídky, a které naopak přibydou? Uvidíme mezi vyučujícími nové tváře? Jaký je názor nového vedoucího katedry na výuku v angličtině nebo doktorské studium médií? O tom všem ve středu informovali studenty dosavadní vedoucí Katedry mediálních studií a žurnalistiky Rudolf Burgr a Jakub Macek, který ho od 1. října ve funkci střídá.

Dlouholetý vyučující Jiří Pavelka odešel z katedry. Nadále bude s univerzitou spolupracovat coby seniorní akademik, ovšem už jen příležitostně a na externí bázi. Co se stane s jeho předměty, vysvětlovali ve středu vedoucí pracovníci Katedry mediálních studií a žurnalistiky svým studentům.

Měně otázek u státnic čeká současné bakaláře, o povinný předmět méně absolvují ti noví. Vedení katedry po domluvě s akademikem zrušilo jehopovinný předmět Úvod do studia kultury. Ti, kdo ho zatím neabsolvovali, si šest kreditů nahradí povinně volitelnými předměty. „Kulturu“ totiž vedení bez náhrady vyškrtlo ze studijní šablony. Zároveň zmizel i blok otázek z tohoto předmětu na státnicích.

Mnohem větší změny ovšem čekají na magisterské studenty. Bez náhrady byl zrušen povinný předmět Mediální projekt, mediální produkt a jeho webová prezentace, vedený taktéž Jiřím Pavelkou. Místo něj získají studenti potřebné kredity z povinně volitelných předmětů. Jenže i těch ubylo, zrušeny jsou totiž nově i Pavelkovy předměty Umělecká kritika v tištěných médiích a Umění a média. „My víme, že nabídka povinně volitelných předmětů není ideální. Nějaké změny jsme udělali, ale nejde to ze dne na den. Na jaře by se měla nabídka předmětů rozšířit,“ ujistil nový vedoucí katedry Macek.

Ze šablony zmizel ještě jeden Pavelkův předmět, ten ovšem získal anglickou náhradu. „Prvním náznakem proměny a zlepšení kvality výuky je to, že Základy studia kultury nahrazujeme anglickým a povinně vyučovaným předmětem Culture and media, a to od jara 2018,“ doplnil dosavadní vedoucí katedry Burgr.

Studentům bakalářského i magisterského stupně, jimž Pavelka vedl závěrečnou práci, pomohlo vedení najít nové vedoucí. „Kromě jedné práce se nám vše podařilo vyřešit, s jednou studentkou se ještě domlouváme,“ poznamenal Macek.

Nové vedení přidá víc angličtiny. Pomůže i odborník ze zámoří

Katedru však nečeká jen škrtání, řady akademiků se naopak rozšíří. Nově nastoupí třeba americký profesor Charles Michael Elavsky, jenž povede zmiňovaný povinný předmět Culture and media. Členkami katedry se stanou také tři výzkumnice – Lenka Dědková, Hana Macháčková a Alena Macková. Rozroste se tak nabídka metodologických kurzů a přibude možných vedoucích závěrečných prací.

Vedení katedry se od 1. října ujme Jakub Macek, kterého studenti znají třeba z kurzu o nových médiích. Místo mu uvolní Rudolf Burgr, jehož však studenti budou vídat i nadále. Společně s Lenkou Washkovou Císařovou a Davidem Šmahelem tvoř širší vedení katedry, které se bude s Mackem podílet na rozhodování.

Nový vedoucí sebou přináší několik novinek. Jeho vizí je třeba to, že by se větší část studia odehrávala v angličtině. „Do budoucna chceme, aby jedna třetina výuky byla v angličtině. Dokonce i někteří čeští učitelé považují přednášení v angličtině za jednodušší. Protože zkoumáme v angličtině, často nevíme, jak některé věci říct česky,“ vysvětlil Macek.

Macek se také snaží o to, aby studenti získali možnost absolvovat doktorské studium přímo na katedře žurnalistiky. Dosud ho poskytovala pouze katedra sociologie. „Pokud se na doktorské studium přihlásíte v nejbližších dvou letech, stále ještě budete zahrnuti pod sociologii. Pravděpodobně od roku 2020 se budete moct hlásit přímo k nám,“ přiblížil nový vedoucí katedry.

V současné době pracují akademici na reakreditaci bakalářského studia a je plánována i na magisterském stupni. Studium se musí přizpůsobit novému systému, jenž Masarykovy univerzita zavádí. „Změny budeme diskutovat i se studenty, můžete se zapojit do studentské plánovací skupiny,“ vybídl Macek. Zároveň požádal všechny zájemce o výzkumnou činnost, aby se zapojili jako výukoví asistenti či asistenti ve výzkumu, protože právě tihle lidé na katedře dlouhodobě chybí.

blog comments powered by Disqus