Volby do akademického senátu se blíží. Pět hlasů studenti rozdělí mezi rekordních třináct uchazečů | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Volby do akademického senátu se blíží. Pět hlasů studenti rozdělí mezi rekordních třináct uchazečů

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Tereza Hálová (Úterý, 10. říjen 2017)

Volební apel nepřichází v posledních dnech pouze od politiků. K využití svého hlasu vybízejí i členové akademické obce Fakulty sociálních studií. Právě její studenti i kantoři budou v příštím týdnu volit do akademického senátu své zástupce. Dvouleté funkční období uplynulo a jedenáctičlenný fakultní senát se tak zanedlouho sejde v nové sestavě.

„Myslím, že je důležité zajímat se o to, co se na fakultě děje, jelikož jsme toho všichni součástí,“ tvrdí studentka třetího semestru bakalářské politologie a mezinárodních vztahů Magdalena Janigová, která chce mít možnost něco změnit i, jak sama říká, získat zkušenosti při jednání s autoritami.

Právě Janigová je jednou z pěti nadějí, že by zastoupení v senátu mohli získat spíše mladší kolegové z prezenčního studia. Zatímco čtyři z šesti kandidátů z října 2015 už v současné době studují na doktorát, letos se v hojném počtu přihlásili i ti, kteří jsou ve studiu teprve na začátku. Mezi nimi je i student prvního semestru Aleš Horký.

Podle předsedy Studentské sekce Mezinárodního politologického ústavu Jana Hrušky je to tak ale v pořádku. „Dosavadní členové studentské komory měli blíže spíš k vyučujícím než ke studentům. Zájmy studentů pak nikdo nehájí. Doktorandů je oproti studentům bakalářského stupně málo,“ zdůvodnil Hruška.

Senátoři řeší studijní řád i jazykové směrnice

Uplynulé funkční období nicméně nebylo ani pro studenty vyšších ročníků jednoduché. Potvrdila to i odcházející předsedkyně senátu a zástupkyně komory akademiků Lenka Lacinová. Kromě běžného projednávání návrhu rozpočtu, rozdělování finančních prostředků na fakultě či schvalování materiálů, které byly vědecké radě předkládány kvůli akreditaci oborů, se stávající senátoři museli vypořádat i s náročnější­mi úkoly.

„Senát musel v uplynulých dvou letech změnit statut fakulty, jednací a volební řád akademického senátu i disciplinární řád pro studenty. Vše jsme museli sladit s novým vysokoškolským zákonem. Dokumenty připomínkovaly legislativní komise rektorátu a schvaloval je velký senát Masarykovy univerzity, takže to nebyl úplně jednoduchý proces. Navíc se většinou jednalo o právní záležitosti a žádný člen senátu se právu aktivně nevěnuje,“ uvedla pro časopis Atrium Lacinová.

V průběhu uplynulého funkčního období mezi členy senátu ale rezonovala například i nová jazyková směrnice pro magisterské studenty, která požadovanou úroveň angličtiny zvýšila z B2 na C1, či téma poplatků za delší dobu studia. „Nemyslím si, že by senát na naší fakultě byl v posledních letech nějakým revolučním tělesem, ale mě a několik set dalších studentek a studentů zvedlo ze židle prosazení skokového nárustu poplatků za prodloužené studium. V řadě věcí se podařilo tomuto návrhu obrousit hrany. Cestu směrem ke školství pouze pro bohaté nebo ochotné se zadlužit bychom podle mne měli odmítnout hned v počátku,“ myslí si senátor studentské komory Jan Skalík.

Akademický senát je podle Skalíka důležitý kvůli jeho možnosti průběžně kontrolovat, kam se fakulta posouvá i příležitosti studentů tento směr ovlivnit. Doktorskému studentovi humanitní environmentalistiky spolupráce v senátu přinesla nejen vhled do fungování fakulty, ale také možnost přemýšlet nad konkrétními návrhy podílejícími se na jejím rozvoji.

"Volby do akademického senátu nejsou tak důležité, jako nyní velmi důležité volby do Poslanecké sněmovny. Nicméně studenti a studentky, kteří chtějí na fakultě něco změnit, mají díky senátu a svým zástupcům přímou cestu. A volit do senátu je snadnější než do sněmovny,“ dodal Skalík.

Ve dnech od 16. do 19. října mohou studenti mezi rekordních třináct kandidátů rozdat celkem pět hlasů. Přesně tolik jich totiž ve studentské komoře akademického senátu fakulty nakonec zasedne. V komoře akademiků, o které ve volbách rozhodnou zase jejich kolegové, se rozděluje mandátů šest. Volby budou probíhat elektronicky.

13

studentských kandidátů se utká o hlasy voličů

10

akademiků usiluje o post v druhé komoře senátu

Akademický senát fakulty zejména

(citováno z webu FSS):

• usnáší se na návrhu jmenování děkana, případně jeho odvolání z funkce

• schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání

• schvaluje vnitřní předpisy fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy

• schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě

• schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou

• schvaluje dlouhodobý záměr vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci

• schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů vědecké rady dané fakulty

• vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru rektora jmenovat proděkany

• rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť

blog comments powered by Disqus