Fakulta bude bez oborového genderu | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Fakulta bude bez oborového genderu

Do rubriky Kauza napsal Markéta Lankašová (Neděle, 17. prosinec 2017)

Genderová studia jako samostatný obor končí. Rozhodlo o tom kolegium děkana Fakulty sociálních studií (FSS). Nový ročník 2018/ 2019 bude zároveň posledním, který bude moci na oborovou kombinaci genderu nastoupit. V Česku tak zanikne možnost studovat genderová studia na bakalářském oboru jinak, než v úzké specializaci.

Nový systém předmětových programů, na nějž celá Masarykova univerzita najíždí, přeskládá i dosud známé kombinace studií na FSS. Hlavním důvodem, proč se genderová studia mají zrušit jako samostatný obor, je malá obsazenost oboru a jeho neekonomičnost. Podle místopředsedy Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity Ladislava Rabušice nastavila právě Rada a také vedení univerzity přísná pravidla pro akreditaci oborů.

„Na Katedře sociologie jsme chtěli ušetřit genderová studia toho, že by akreditaci nezískala. Dostáváme stále méně financí. Tři plné obory – sociologii, sociální antropologii a genderová studia – bychom prostě neutáhli, proto se vedení katedry rozhodlo při reakreditaci změnit genderová studia ve specializaci sociologie,“ uvedl Rabušic.

Boj s kredity

Proděkan fakulty Roman Chytilek změnu genderu na specializaci sociologie doporučil. Genderová studia se nyní vyučují jako dvojobor. To znamená, že musí mít předměty za devadesát kreditů. „Při přechodu z oborů na programy, který celou univerzitu čeká, musí ale každý nový program nabídnout předměty za sto dvacet kreditů. Znamenalo by to navýšit počet předmětů. To s nízkým počtem studujících i vyučujících není příliš ekonomické,“ vysvětlil Chytilek.

Jako specializace bude genderu stačit šedesát kreditů v předmětech a další kredity za diplomovou práci. Podle Chytilka bylo nebezpečné žádat o akreditaci jako samostatný studijní program. „Pokud by akreditaci samostatný gender nedostal, velmi těžko by mohl bojovat o specializaci,“ do­dal.

Iva Šmídová, vedoucí oboru genderových studií, ale poukazuje na nevhodné načasování. „Uzavření oboru přišlo v nešťastný čas. Ve společnosti se objevuje xenofobie, populismus, sexismus a stále častěji se mluví o sexuálním násilí. Těmito tématy se genderová studia zabývají. A jejich reflexe bude chybět,“ vysvětlila Šmídová. Ona i její dvě kolegyně mají místa na katedře jistá. Počítá se s nimi a jejich předměty na všech stupních studia. „Pracovní místo je ale jen slabou náplastí v porovnání s uzavřením oboru,“ dodala Šmídová.

Studující o změnách nevěděli

Sami studenti ani zaměstnanci žádné oficiální sdělení o změnách na katedře neobdrželi. Podle vedoucího Katedry sociologie Csaby Szaló ale začal proces transformace na studijní programy už na jaře. „Naše katedra se snažila všechny stávající obory zachovat v hlavní i vedlejší verzi, ale vzhledem ke stále klesajícímu počtu studentů bylo zjevné, že naše šance na úspěšnou akreditaci jsou nejednoznačné,“ vysvětlil Szaló. Na gender v posledních čtyřech letech nenastoupilo nikdy více než dvacet studentů.

Stále je však nejasné, od koho hlavní impuls uzavření oboru vyšel. O změnách oficiálně nevědí ani zástupkyně oboru, ani Gender kolektiv, který sdružuje studující genderu. „Se studujícími to nikdo dopředu neprobíral a nedostali až do nedávna žádnou oficiální informaci. Dohodlo se to bez vědomí Gender kolektivu. Je to asi v pořádku, ale není to moc fér, protože jsme nedostali příležitost rozhodnutí nějak ovlivnit. Mohli nám říct, že je potřeba zamakat nebo něco změnit,“ poukázala zástupkyně Gender kolektivu Eva Čivrná.

Gender kolektiv chce různými happeningy, workshopy a přednáškami otevřít diskuzi. „Ruší se jediný bakalářský obor genderových studií ve střední Evropě, který by se mohl, kdyby dostal čas a prostor, rozvinout, protože má obrovský potenciál. Dokazují to dosavadní absolventky a absolventi, kteří mají kvalitní uplatnění.“ upozornila Čivrná. Patrné je to i na produkci odborných publikací, které vyučující oboru vydávají.

Szaló ale ujišťuje, že specifika genderového oboru, třeba praxe, ve specializaci zůstane. Zaměstnanci i studenti oboru se však obávají, že po sloučení se sociologií bude o genderová studia ještě menší zájem. Obor genderových studií totiž už nebude dostupný studentům jiných oborů než sociologie.

Jako samostatný obor se na FSS začala genderová studia vyučovat v roce 2004. Mezi významné absolventky se řadí třeba Petra Havlíková, která nyní působí v hnutí NESEHNUTÍ a zasedá také v Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Další absolventka Jana Kvasnicová pracuje v kanceláři Veřejného ochránce práv a absolvent Pavel Šplíchal je redaktorem online deníku A2larm. Současní bakalářští studenti mají studium zaručeno do roku 2024. Po zrušení samostatného bakalářského oboru budou moci lidé problematiku genderu studovat jen na magisterské úrovni na Masarykově a Karlově univerzitě.

blog comments powered by Disqus