Šprechtit mohou studenti v novém předmětu. O politice nebo historických událostech | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Šprechtit mohou studenti v novém předmětu. O politice nebo historických událostech

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Dominika Glaserová (Neděle, 21. leden 2018)

Nový jazykový kurz si budou moci studenti zapsat v jarním semestru. Pedagogové pro ně chystají Deutsch für Journalismus neboli Němčina pro žurnalistiku. Tento volitelný předmět na jazykové úrovni B1 nabídne studentům Fakulty sociálních studií (FSS) nejen možnost zlepšit si vlastní němčinu. „Studenti se v kurzu dozvědí o tom, jak různá média, konkrétně rakouská, německá a švýcarská, pohlížela na události v českých dějinách,“ uvedl Filip Hanzelka z Centra jazykového vzdělávání (CJV).

Podle Hanzelky se tato tematika nabízí, protože v kalendářním roce 2018 republika oslaví výročí hned několika historicky významných dat jako založení Československa, podepsání Mnichovské dohody či událostí z roku 1968. Centrum jazykového vzdělávání tak navazuje na koncept kurzů oborového cizího jazyka, který rozšiřuje o další cizí řeč. Snaží se tak oživit spolupráci mezi jazykovou výukou a oborovými předměty na katedrách.

Oborové kurzy v cizím jazyce byly dosud běžné především v angličtině, ačkoli Centrum otvíralo i kurzy, které se tematicky a zároveň i jazykově zaměřovaly na dění v jiných evropských zemích. Jako příklady uvádí Hanzelka Politické dění ve španělsky mluvícím světě, německy mluvícím světě nebo ve Francii.

„Uvědomujeme si, že studenti přicházející z různých univerzit či fakult a mohou být na různých jazykových úrovních,“ poznamenal Hanzelka, podle něhož je jedním z cílů podobných volitelných předmětů zlepšovat úroveň jazyka tak, aby pro studenty v následném magisterském studiu bylo snazší splnit jazykovou kompetenci v angličtině na úrovni C1. Tuto stanovu schválil akademický senát předloni v červnu.

Bakalářští studenti imatrikulačního ročníku 2017/1018 mezinárodních vztahů a evropských studií musí také nově dosáhnout jazykové úrovně B1 v druhém jazyce. Fakulta jim nabízí již zaběhlé pravidelné kurzy němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. „Kromě těchto předmětů nabízíme také politické aktuality v různých jazykových mutacích. Jedná se o angličtinu, francouzštinu, španělštinu a němčinu. Schází zatím ruština, která se v budoucnu pravděpodobně přidá,“ předpokládá Hanzelka. Vzhledem k velkému zájmu studentů o tyto předměty zvažuje CJV rozšíření výuky na každý semestr.

Výuka jazyků si v posledním roce a půl prošla mnohými změnami. Kromě otevření nových kurzů se změnil i způsob výuky, kterou se CJV snaží modernizovat. Oproti předešlým rokům, kdy ve výuce dominoval důraz na gramatiku a slovní zásobu, teď staví pracovníci CJV do popředí hlavně mluvený a psaný projev. Standardizované hodnocení nahradili portfoliovým, což znamená, že studenti dostávají hodnocení průběžně během semestru za odevzdávané úkoly. „Myšlenka je taková, že nynější způsob výuky má pro studenty větší přínos, což uplatní nejen v dalším studiu, ale i v praktickém životě“, dodal Hanzelka.

blog comments powered by Disqus