Studenti psychologie replikují výzkumy, lákají respondenty na kávu i lentilky | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Studenti psychologie replikují výzkumy, lákají respondenty na kávu i lentilky

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Kateřina Bečková (Středa, 22. listopad 2017)

Replikaci psychologických experimentů dělají na Fakultě sociálních studií (FSS) studenti předmětu Metodologie psychologických výzkumů. Do konce semestru mají za úkol ověřit, zda původní studie prezentují pravdivé a stále platící výsledky. Respondenty testují v knihovních studovnách i počítačových učebnách. Podle vyučujícího jedné ze tří seminárních skupin kurzu Stanislava Ježka je důležité, aby si budoucí psychologové prakticky vyzkoušeli, jak se experimenty dělají.

Studenti psychologie si ve skupinách po pěti až šesti lidech mohli zvolit libovolný výzkum. „My jsme jim jen dali nápovědy, jak si vybrat, aby to bylo co nejsnáze realizovatelné,“ řekl Ježek. Ve statistickém programu výzkumníci zjistili, kolik respondentů pro ověření svého výzkumu potřebují. „Počty se hodně různí. Záleží na tom, jakou studii replikujeme,“ uvedla jedna ze studentek-výzkumnic Kateřina Tancerová.

Konkrétně ona se svou skupinou potřebuje osmdesát respondentů, v původní studii pracovali psychologové se čtyřiceti. „V mé seminární skupině potřebují studenti nejvíc sto padesát účastníků,“ sdělil Ježek. Také doplnil, že pokud program někomu určil třeba osm set respondentů, snažili se vymyslet, jak zjistit smysluplné výsledky i s menším počtem respondentů.

Skupina vedená Michalem Španělem by podle statistického programu potřebovala dva tisíce účastníků. „Je to nereálné, bude nám stačit sedmdesát. Tolik měla původní studie,“ řekl za skupinu Adam Urbášek. Kromě shánění respondentů řešili i organizační problémy. „Několik věcí jsme nepochopili a původní autory se nám nepodařilo kontaktovat,“ konstatoval Urbášek. „Museli jsme výzkum přizpůsobit, třeba jsme přidali k filmové ukázce české titulky,“ dodala jeho kolegyně Tereza Kubešová.

Pro studenty, kteří by se chtěli výzkumů zúčastnit, je na výběr z pestré škály. „Respondenti u nás plní jednoduché imaginační úkoly a podstupují chuťový test, který obsahuje konzumaci lentilek,“ řekla Alexandra Ocásková. Cílem výzkumu její skupiny je zjištění, jak imaginace ovlivňuje odhad velikosti z obrázku do reality. Další z asi šestnácti výzkumů, které se na fakultě uskutečňují, se zabývá prvním dojmem. „Respondent u nás hodnotí jednu fotku,“ uvedla Lenka Spáčilová.

Stanislav Ježek by svým studentům přál, aby se jim povedlo výsledky výzkumů ověřit. „Musím ale zůstat skeptikem a brát vážně možnost, že řadě týmů ověření nevyjde. Ať už z důvodu, že to, co replikovali, ve skutečnosti neexistuje, nebo něco pokazili a výsledek se nepotvrdí,“ konstatoval Ježek. Pochybuje i studentka Kateřina Tancerová: „Byla bych překvapená, kdy se nám výsledky původní studie potvrdily.“

Většina studentů shání participanty přes Facebook, kde vytváří a sdílí události. Jiní prosí potencionální účastníky o pomoc přímo na chodbách fakulty. Replikace výzkumů se v předmětu Metodologie psychologických výzkumů dějí už patnáct let. Podle Ježka v minulosti studenti nebrali úkol vážně a šetření dělali přes internetové dotazníky. Letos je rád, že si mladí psychologové vyzkoušejí interakci s respondenty.

blog comments powered by Disqus