Zjistěte si svou uhlíkovou stopu na environmentálním semináři | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Zjistěte si svou uhlíkovou stopu na environmentálním semináři

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Ketrin Jochecová (Pátek,  1. prosinec 2017)

Klimatické kampaně, uhlíkové stopy, skleníkové plyny. Jestli vás alespoň jedno z přecházejících sousloví zaujalo, zbystřete: na Fakultě sociálních studií totiž můžete zúčastnit semináře s názvem Hodnocení dopadů klimatických kampaní a posuzování individuální uhlíkové stopy.

Environmentálně zaměřený seminář rozdělili organizátoři do několika bloků. V prvním z nich Viktor Třebický z organizace CI2 představí uhlíkovou kalkulačku a její využití. „Zabýváme se vývojem uhlíkové kalkulačky, jejímž prostřednictvím si každý na internetové adrese http://www.uhlikovastopa.cz může ověřit, jaký je jeho osobní příspěvek ke změně klimatu,“ řekl jeden z výzkumných pracovníků Jan Skalík. V technicky laděné části semináře se návštěvníci dozví o mechanismu výpočtu, na jehož základě kalkulačka udává osobní uhlíkovou stopu.

V dalších dvou blocích představí odborníci z Masarykovy univerzity Jan Urban, Jan Skalík a Tomáš Chabada metodiku hodnocení dopadů klimatických kampaní. Jejich hlavním cílem je zhodnotit, jaký vliv mají různé kampaně na snížení osobní uhlíkové stopy. „Bavíme se například o kampani Do práce na kole podporující cyklistiku především ve velkých městech nebo videa popisující mechanismus změny klimatu,“ vysvětlil Skalík. Přednášející posluchače seznámí i s výzkumnými studiemi, které při vytváření metodiky hodnocení klimatických kampaní využívali.

Zájemci se semináře budou moci zúčastnit na Fakultě sociálních studií ve středu 13. prosince od tří hodin odpoledne. O den později se tentýž seminář bude konat v pražském Impact HUBu.

Seminář zaměřený na téma životního prostředí připravuje Katedra environmentálních studií ve spolupráci s organizací CI2, která si za cíl klade prosazovat udržitelný rozvoj ve spolupráci s různými sférami. Zájemci o účast si můžou místo zajistit na http://www.bit.ly/uhlik.

blog comments powered by Disqus