Univerzitní volby do senátu oslovily ještě méně voličů než ty fakultní | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 31. ročník

Univerzitní volby do senátu oslovily ještě méně voličů než ty fakultní

Do rubriky Univerzita napsala Markéta Lankašová (Pondělí,  4. prosinec 2017)

Voliči v celouniverzitních volbách do Akademického senátu Masarykovy univerzity (AS MU) rozhodli. V devatenácti volebních obvodech si zvolili své zástupce pro roky 2018 až 2020. Na Fakultě sociálních studií (FSS) své hlasy odevzdalo ještě méně studentů než ve volbách fakultních. Méně hlasovali také akademičtí pracovníci.

Nové zástupce akademiků i studentů vybírali voliči v týdnu od 20. do 24. listopadu. Na FSS mohli studenti udělit hlas třem kandidátům. S velkým náskokem vyhrál Daniel Kerekeš, kterého tak voliči poslali do velkého senátu znovu. Téměř o polovinu méně hlasů získal Jiří Němec. Nováček Jiří Maixner neuspěl. V celouniverzitních volbách hlasovalo jen 20 procent studentů. Do nedávných fakultních voleb to přitom bylo 26 procent.

Nižší volební účast mají také voliči z řad akademiků FSS. Mezi čtyři kandidáty rozdělilo své hlasy jen necelých 66 procent akademiků. Zapojilo se jich tedy o deset procentních bodů méně než ve volbě do fakultního senátu. Aktuální předseda senátu Stanislav Balík mezi kandidáty zvítězil. V těsném rozmezí se nakonec do senátu dostali i Tomáš Řiháček a Petr Suchý. Ivu Šmídovou od zisku mandátu dělily čtyři hlasy.

Fakulta sociálních studií se ale drží v průměru. Rekordmanem je Fakulta informatiky. Tam hlasovalo téměř 31 procent studentů a více než 78 procent akademiků. Naopak nejmenší podíl, jen 7 procent studentů, má Filozofická fakulta. Ta přitom posílá do senátu tři studenty, stejně jako fakulta Ekonomicko – správní.

„Podle volebního řádu určila volební a mandátová komise losem dvě fakulty, v jejichž obvodu studentů budou voleni tři zástupci místo dvou,” uvedl k volebním propozicím stávající předseda senátu Balík.

Stávající senátoři se volby snažili propagovat zejména e-maily v informačním systému. „Nový senát bude volit budoucího rektora Masarykovy univerzity, podílet se na vzniku a schvalování řady strategických dokumentů a výrazně ovlivňovat budoucí směřování univerzity,” psal v jednom z informačních dopisů předseda Volební a mandátové komise AS MU Zdeněk Sychra, který volby vyhlásil.

V příslušných volebních obvodech odevzdalo své hlasy celkem 1262 akademických pracovníků, 5631 studentů a 79 osob z vysokoškolských ústavů. Z každé fakulty Dohromady příští rok zasedne 50 nových senátorů a senátorek, studentů z nich bude 20.

blog comments powered by Disqus