Blok expertů se v jarním semestru zaměří na chemii a její vliv na prostředí | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Blok expertů se v jarním semestru zaměří na chemii a její vliv na prostředí

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Kateřina Bečková (Pondělí, 26. únor 2018)

Katedra environmentálních studií v jarním semestru opět otevírá předmět Blok expertů, ve kterém každý týden nabídne přednášku odborníka. Cílem je představit posluchačům pohled zkušených expertů na vybranou problematiku. Tento semestr se studenti dozví o tématech spojených s environmentální technologií, v minulosti byly bloky zaměřené i na humanitní či biologickou stránku oboru.

Na kurz se dostane kdokoli, kapacita zapsaných studentů není omezená. Přednášející začínají řečnit vždy v půl dvanácté. „Blok expertů může být zajímavý i pro studenty mimo naši katedru. Řeší se prostředí, s nímž přicházíme do styku všichni. Nepředpokládá se ani žádná předchozí znalost problému,” láká garant předmětu Zbyněk Ulčák.

„Zapsala jsem si předmět, protože mě zaujala nabídka přednášek. Taky se mi líbí, že místo čtení odborných článků nám problematiku představí někdo, kdo se jí prakticky zabývá,“ potvrzuje studentka Róza Fadrná.

Zapsané studenty na konci semestru odmění 3 kredity. Jejich zisk podmiňuje účast na minimálně devíti přednáškách a napsání krátké eseje vycházející z přednášek. „Občas esej vrátím k přepracování. Studenti často v práci zopakují, co slyšeli na přednášce, ale já chci, aby to doplnili nějakými dalšími informacemi,” radí Ulčák, jak bez problému absolvovat kurz.

„Jsme rádi, když přijde i někdo nezapsaný. V minulosti chodila poslouchat i veřejnost, to upadlo s přesunutím kurzu na pondělní poledne,” konstatuje garant.

Přednášející přijedou z mnoha českých univerzit. „Tím, že si studenti mohou předmět zapsat opakovaně, mám velkou spotřebu přednášejících a témat,” sděluje Ulčák. Také dodává, že se snaží, aby se témata ani přednášející neopakovala v intervalu šesti let.

Studenti si mohou předměty zapisovat až do čtvrtého března. Detailní rozpis přednášek je ke stažení na stránkách katedry: http://humenv.fss.muni.cz/

blog comments powered by Disqus