Sociológiu povede Katrňák. Chce chod katedry zracionalizovať a zefektívniť | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Sociológiu povede Katrňák. Chce chod katedry zracionalizovať a zefektívniť

Do rubriky Fakultní ruchy napsal Samuel Prílepok (Čtvrtek,  1. březen 2018)

Prvého marca sa zmení šéf katedry sociológie. Na tento post nastúpi Tomáš Katrňák, dovtedy proděkan pro zahraničné vztahy Fakulty sociálných štúdií. Vystrieda tak Csabu Szaló, ktorý bol vo fukcii vedúcího od roku 2012.

Katrňák za svoju prvú úlohu považuje dotiahnuť reakrditáciu bakalárskeho odboru sociológie, ktorá sa už začala. „Veľa iných vecí, napríklad ekonomický stav katedry, zatiaľ ešte nepoznám, takže sa mi teraz ťažko hovorí o zmenách," povedal Katrňák loni na podzim.

Okrem sociológie sa reakreditácia týka aj sociálnej antropológie a gendrových štúdií, ktoré už nebudú študijným odborom, ale sociologickou špecializáciou v bakalárskom študijnom programe.

Tomáš Katrňák by podľa jeho slov chcel chod katedry zracionalizovať a zefektívniť. „Chcem vidieť prácu mojich kolegov na papieri, vedieť koľko učia a či učia v anglických programoch alebo len českých," povedal Katrňák.

Jeho víziou je postaviť katedru na troch pilieroch. „Prvým pilierom je vyučovanie, druhým veda a tretím internacionali­zácia, čiže anglické vyučovanie," dodal Katrňak, podľa ktorého sa druhý a tretí pilier darí budovať, no problémom je prvý pilier.

„Klesá nám počet študentov, hlavne tých, čo z bakalára pokračujú na magistra. Chcel by som preto bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium viac prepojiť," vysvetlil budúci vedúci sociológie.

V praxi to bude znamenať, že vzniknú štyri špecializácie na magisterskom štúdiu, pričom úvodné kurzy ku nim budú môcť vyskúšať už bakalári, takže budú vedieť, čo ich na magistrovi prípadne čaká. Vzniknúť by mali zatiaľ špecializácie na spomínané gendrové štúdiá, urbánne štúdia – migračné štúdia, sociálnu antropológiu a populačné štúdia/sociálne stratifikácie.

Samotný Katrňák sa vo svojej práci venuje sociálnej stratifikácií, analýzou sociálnych a ekonomických nerovností a podľa jeho slov je kvantitatívne zameraný sociológ.

Sociológia je už treťou katedrou Fakulty sociálných štúdií, ktorá tento akademický rok zmenila svojho šéfa. Novým vedúcim žurnalistiky a mediálnych štúdií je od októbra Jakub Macek, psychológii od novembra šéfuje Lenka Lacinová.

blog comments powered by Disqus