Akademický rok začal předáním cen pedagogům a úspěšným studentům | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Akademický rok začal předáním cen pedagogům a úspěšným studentům

Do rubriky Univerzita napsala Ketrin Jochecová (Čtvrtek, 27. září 2018)

Slavnostní zahájení akademického roku na Masarykově univerzitě spojené s předáváním cen se uskutečnilo ve středu 26. září v Refektáři Mendelova muzea. Pedagogové obdrželi Cenu Rektora vynikajícím pedagogům a studenti byli oceněni za studentský podíl na výuce Cenou Studentské komory Akademického senátu MU.

„Jsem moc rád, že se nám podařilo zavést tento typ ocenění za vynikající pedagogickou činnost, protože se nám zdá, že vnější prostředí upírá zrak čistě na vědeckou stránku naší aktivity a vysokoškolské učitelství bývá opomínáno,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Cenu za vynikající pedagogickou činnost od stávajícího rektora obdržel v oblasti přírodních věd a lékařství Pavel Matonoha. Vyučuje na anatomickém ústavu Lékařské fakulty, kde je také garantem přípravy anatomických preparátů a vede zde i pitevní cvičení. V oblasti společenských a humanitních věd cenu získal Miroslav Chocholatý. Na půdě Katedry Českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě se zabývá současnou českou poezií a prózou. V oblasti ekonomie a informatiky cenu získala Maria Králová, vedoucí Katedry Aplikované matematiky a informatiky Ekonomicko-správní fakulty. Zaobírá se hlavně statistikou a statistickými metodami.

Cenu za studentský podíl na výuce uděluje Studentská komora AS MU. Za vedení seminářů z ekonomie a dobré vysvětlovací schopnosti byl oceněn Vlastimil Reichel. Studuje doktorský studijní program Hospodářská politika a správa. Petr Uhlíř byl oceněn za práci odvedenou ve studentské televizi MUNI TV a přípravu STUDEX TV. Studuje magisterský studijní program Mediální a komunikační studia na Fakultě sociálních studií. Jan Reiss získal cenu za znalost matematiky a především diferenciálního a integrálního počtu. Studuje doktorský studijní program Matematika a podílí se na výuce předmětů.

„Hrozně mě to překvapilo, protože jsem nevěděl, že se to dá vyhrát víckrát. A potěšilo mě, že se opět našlo tolik studentů, kteří mi byli ochotní dát hlas a jsem za to strašně vděčný,“ okomentoval svou výhru Vlastimil Reichel, jeden z oceněných.

Zahájení i předání cen proběhlo oproti minulým létům nově v Refektáři Mendelova muzea na Mendlově náměstí. Po slavnostním aktu měli zájemci možnost prohlédnout si Rajskou zahradu, Refektář Cisterčiaček a klenotnici. Celou akci hudebně doprovázeli muzikanti ze smyčcového kvarteta Husák Quartet.

blog comments powered by Disqus