Startuje další ročník EDISu. Pomůže doktorandům s publikováním studií | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Startuje další ročník EDISu. Pomůže doktorandům s publikováním stu­dií

Do rubriky Fakultní ruchy napsal Michaela Čížová (Čtvrtek, 11. říjen 2018)

Doktorandi, kteří by rádi publikovali své disertační práce, mají šanci získat publikační grant. Dvacáté páté kolo grantového programu EDIS vyhlásil děkan Fakulty sociálních studií(FSS). Absolventi doktorského studia by tak mohli publikovat své práce jako vědecké monografie.

EDIS pomůže zejména těm, kteří by rádi prorazili do světa vědeckých publikací, ale zatím na takové projekty nemají peníze. „Fakulta poskytuje finanční podporu na vznik a vydání publikace,“ zmiňuje proděkan pro výzkum a doktorské studium Martin Vaculík jako hlavní výhodu soutěže.

Soutěž si klade několik cílů. „Jedním z nich je i podpora publikační činnosti mladých vědeckých pracovníků a prezentace výsledků dosažených na FSS,“ uvádí děkan fakulty Břetislav Dančák v podmínkách.

Absolventi mají možnost přihlásit svou práci v podzimním nebo jarním termínu. Každoročně jsou tak vybrány dvě nejlepší disertační práce.

Klidně anglické, ale maximálně rok staré

Podmínky dále omezují i stáří prací. Zájemci mohou přihlašovat jen ty disertace, které byly úspěšně obhájeny maximálně jeden rok před vyhlášením aktuálního kola. Přijímány jsou i práce psané v anglickém jazyce.

O vítězi rozhoduje komise zpravidla do jednoho měsíce od uzávěrky přihlášek. Uzávěrka aktuálního kola je do 21. října.

V hodnotitelské komisi zasednou zástupci vedení FSS a předsedové oborových rad a oborových komisí, případně další osoby vybrány děkanem. Vítězné práce jsou následně publikovány v edici monografií EDIS v nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress.

Absolventi, kteří mají zájem se zúčastnit musí odevzdat řádně vyplněnou přihlášku, disertační práci a oba posudky oponentů, a to vše v elektronické podobě. Formulář přihlášky a další podrobnosti jsou k nalezení na stránkách fakulty.

blog comments powered by Disqus