Nejdříve kvalitní paliativní péče, pak eutanázie. Odborníci diskutovali o legalizaci usmrcení na žádost | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Nejdříve kvalitní paliativní péče, pak eutanázie. Odborníci diskutovali o legalizaci usmrcení na žádost

Do rubriky Univerzita napsala Jana Blahošová (Středa, 24. říjen 2018)

Belgie, Lucembursko, Nizozemí či Švýcarsko. To jsou země, v nichž může být člověk usmrcen na vlastní žádost za aktivní účasti lékaře. Zda by se k těmto státům měla přidat také Česká republika, o tom diskutovali čtyři odborníci, ale také studenti a další návštěvníci, ve středu 18. října v aule Fakulty sociálních studií. V první Masarykově debatě tohoto semestru přišla na řadu také témata jako paliativní péče a vztah mezi pacientem a lékařem, jejichž vysoká úroveň je podle diskutujících před zavedením eutanazie nutná. Debatu moderovala novinářka z České televize Ivana Šmelová.

Jako zastánci legalizace eutanázie v České republice vystoupili filozofové David Černý a Tomáš Hříbek. Proti této tezi byli onkolog Jiří Vorlíček a onkolog a specialista na paliativní medicínu Ondřej Sláma. Ten už na úvod zdůraznil, že při kvalitní paliativní péči lze na konci života zachovat důstojnost a zmírnit utrpení člověka.

„Legalizace eutanázie v současné České republice není dobrý nápad, který by pacientům otevíral možnost důstojně a dobře prožít závěr života. To, co by tuhle možnost mohlo otevírat, je systematický rozvoj paliativní péče,“ míní Sláma.

S nutností zkvalitnit v České republice paliativní péči souhlasili všichni diskutující. Podle filozofa Davida Černého je eutanázie v pořádku, pokud nás nepřipraví o dobrý život. Paliativní péče by však měla být primární. Argumentoval například tím, že teprve pokud má určitá země kvalitní paliativní péči, je smysluplné hovořit o legalizaci eutanázie. „To, že pacientovi nebyla poskytnuta kvalitní paliativní péče, není správným motivem pacienta pro eutanázii,“ vysvětlil filozof.

S tím však nesouhlasil jeden z posluchačů Tomáš Sobek. „Já ten argument vidím přesně opačně. Kdybychom měli ideální paliativní péči, tak to je ten důvod, abychom zrušili eutanázii, protože bude zbytečná. My ji potřebujeme za okolností, kdy paliativní péče neplní tuto roli,“ reagoval Sobek. Onkolog Jiří Vorlíček vyjádřil obavu ohledně tohoto postupu. „Bojím se, že kdybychom teď legalizovali eutanázii, tak by nás to méně motivovalo zkvalitňovat paliativní péči,“ uvedl.

Nicméně i někteří diskutující si uvědomovali, že ani paliativní péče nezmírní u nemocného veškeré prožívané utrpení. „Jedním z argumentů pro eutanazii je soucit s utrpením bližního. A ne každý stojí o období strávené na opioidech, chybí mi zde prostor pro toho aktéra, který si třeba chce toto období ušetřit,“ reagoval Hříbek na Slámovo vyjádření, že řešením dobrého závěru života je kvalitní paliativní péče.

Diskuzí se prolínalo také téma terminální sedace, kdy se pacient v konečném stádiu choroby uspí, aby nemusel prožívat bolest, a zemře tak ve spánku. Podle filozofa Černého není z hlediska dobrého života rozdíl mezi sedací a eutanázií. „Představme si, že máme možnost zemřít hned nebo až po měsíci, který strávíme v kómatu a nebudeme nic vnímat. Je to reálná volba? Pokud je sedace eticky neproblematická, neměla by být problematická ani eutanazie,“ osvětlil své stanovisko Černý.

Sláma naopak naznačil, že je to něco jiného pro bezprostřední okolí pacienta. Sedace je podle něj pro pozůstalé, kteří se tak nějak smiřují se smrtí pacienta. Jiný názor vyjádřil Hříbek, podle něhož se člověk uvedený uměle do kómatu funkcionálně neliší od mrtvého.

„Já bych eutanazii neodkládal do neurčité budoucnosti, ale v dohledné době je třeba se tomu věnovat, protože někteří pacienti se nebudou chtít ocitnout v pozici těla, které nic neprožívá. A nechat je tak jenom pro dobro příbuzných, to mi připadá jako totální manipulace,“ sdělil otevřeně Hříbek.

Naopak David Černý by s legalizací nespěchal, a to jednak proto, že v České republice není dostatečně dostupná paliativní péče, jednak kvůli úrovni vztahu mezi lékaři a pacienty. „Vztah mezi doktorem a pacientem je v zemích s eutanázií, jako je Belgie či Holandsko, na hodně vysoké úrovni, což v České republice neplatí. To je klima, v němž by nebylo rozumné legalizovat eutanazii,“ dodal na závěr filozof.

Podobný názor zastává také účastnice debaty a studentka na přírodovědecké fakultě Dominika Okruhlicová. „Jsem určitě pro eutanazii, ale jak už byl řečeno, ne za těchto podmínek. Myslím si ale, že paliativní péče není sama o sobě odpovědí na důstojný konec života, že jsou věci, které řešit nedokáže, a to jsou případy, kdy by eutanazie měla být jako možnost.“

blog comments powered by Disqus