ČTK | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

ČTK

Do rubriky Rubriky napsal Alexandr Průša (Pondělí,  9. březen 2009)

Sušenky v čajovně. V čajovně za Krmítkem budou budoucí žurnalisté péct a prodávat sušenky. „Je fajn dělat pro změnu něco užitečného,“ uvádí Jean Parleur, iniciátor akce. Sušenky budou přispívat k rovnováze v nabídce čajovny: „Čaj je mokrý a sušenky suché,“ pousmála se Aneta Hroznová, vedoucí čajovny. (jm)

Slam poetry na fakultě! Poezie přednášená v ohlušujícím staccatu, to je Slam poetry (doslovně „práskající poezie“). Intenzivní zážitek (až 140 dB) se odehraje na konci března v atriu. Správa budov tvrdí, že statika před čtyřmi lety nadstřešeného atria nebude narušena. Přesto prosíme studenty, aby tou dobou nezanechávali na stolcích v atriu hodnotné předměty, které by mohly být silnými zvukovými vlnami a případně i padajícími kusy omítky, skla a oceli poškozeny. (jm)

Nové výtahy. Výtahy nestíhají, cesta s nimi je zdlouhavá, často zbytečně zastavují. Problému si konečně všimla správa budovy a již od dubna budou místo těch stávajících instalovány výtahy pater noster. Proti plánu se ohradila pouze Genderová studia, která navrhla výtah typu mater noster. (ap)

Určující Číslo Osobnosti. Experti z Katedry žurnalistiky odhalili pravý význam univerzitního čísla osoby. „V podstatě se jím určuje, nakolik je dané individuum schopné studia,“ objasnil expert Jiří Kabelka. Nejdůležitějším číslem je hodnota výpočtu z určujícího čísla osobnosti. Podle Zdeňka Klausíčka je jeho výpočet triviální: „Sečte se vždy první a poslední číslo, druhé a předposlední a tak dále. Poté se případné dvojciferné výsledky sčítají, aby se jednotlivé hodnoty dvojic mohly sečíst spolu a utvořit tak jednociferný výsledek.“ Součty 1 jsou bakaláři, 2 magistři, 3 doktoři, 4 docenti, to vše bez problémů, 6 až 9 je tatáž řada s problémy a 5 vypadnou. „Mně vychází 7, podle výsledků přijímaček mám tedy maximálně na magistra a s problémy,“ vysvětlil Klausíček. (kh)

blog comments powered by Disqus