Hledání práce? Některé katedry pomáhají | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Hledání práce? Některé katedry pomáhají

Do rubriky Téma čísla napsala Kateřina Burianová (Čtvrtek,  8. říjen 2009)

Práci si studenti shánějí různě. Někdo využije služeb personální agentury, jiný se spoléhá na známé, další ji třeba hledá v inzerátech na internetu. K získání zaměstnání v oboru může pomoci i samotné studium. Praktické předměty a odborná praxe jsou často zásadním přínosem pro začátek kariéry. Katedry na naší fakultě se mnohdy do hledání pracovních míst pro studenty zapojují. Není to pravidlem u všech.

Zřejmě nejvíce je v tomto směru aktivní a užitečná Katedra mediálních studií a žurnalistiky. Každý student si může na jejím webu projít nabídku pracovních pozic v různých mediálních společnostech. Nabídky směřují na katedru samy společnosti, což značí, že mají o studenty z naší fakulty očividný zájem. „Studenti žurnalistiky mají také povinnou semestrální praxi a většinou po jejím skončení dostanou nabídku pracovní spolupráce s tou institucí, kde praxi vykonávají,“ doplňuje vedoucí katedry Rudolf Burgr. Praxe je povinná také na Katedře environmentálních studií, její studenti ovšem většinou budují svou kariéru v environmentál­ních, čili z podstaty často neziskových organizacích.

Katedra sociologie nemá takové propojení se společnostmi z jejího pole působení, a tak se alespoň snaží dát studentům pracovní příležitost ve svých vlastních výzkumech. Také jim nabízí možnost pracovat jako pomocná vědecká síla, což může být užitečné pro ty, kteří plánují kariéru na akademické půdě. Studenti z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií podle jejího vedoucího Petra Suchého nemají po ukončení studia žádné problémy s uplatněním v oboru, ačkoli katedra se v hledání jejich zaměstnání nijak neangažuje kromě občasných doporučení na stáže.

Katedry psychologie a sociální politiky a sociální práce nechávají hledání zaměstnání téměř zcela na svých studentech, i když na sociální politice a práci si studenti musí sami povinně zajistit praxi v nějaké organizaci z této oblasti. Odmítavě se k této problematice staví Katedra politologie. Její vedoucí Stanislav Balík pomoc od kateder v této oblasti odsoudil jako téměř nevhodnou. „Shánět studentům práci v žádném případě není záležitostí vysoké školy,“ vyjádřil svůj názor Balík.

Pro všechny katedry je společný takový postup, že nabídky práce, které na ně směřují různé společnosti, předávají všem svým studentům emailem. Toto se ovšem neděje pravidelně, nabídky prý chodí čas od času. Katedry se tedy k záležitosti pomoci studentům k získání pracovní pozice staví různě. Hlavní část odpovědnosti za hledání zaměstnání je však vždy na studentu samotném.

blog comments powered by Disqus