Digitální média osiřela | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Digitální média osiřela

Do rubriky Minitéma napsala Tereza Cajthamlová (Pátek,  9. říjen 2009)

Zrušené kurzy, změny vyučujících, odchod vedoucího specializace. Na studenty Mediálních studií a žurnalistiky, kteří se zaměřují na Digitální média, čekala na začátku akademického roku řada překvapení.

Asi největší změnou je, že přednáškové místnosti naší fakulty opustil dosavadní vedoucí této specializace David Kořínek. „Některé předměty převzal po Davidu Kořínkovi Jakub Macek a Leo Nitče. Další kurzy se snažíme obsazovat externisty,“ řekl vedoucí Katedry mediálních studií a žurnalistiky Rudolf Burgr a dodal, že mezi jednotlivými specializacemi je velká prostupnost kurzů. Studenti Digitálních médií si tak mohou zapsat i předměty původně určené pro studenty Žurnalistiky nebo Mediálních studií. Změna vyučujícího se týká především teoretických předmětů, jakými jsou Úvod do digitálních médií nebo Současná vizuální kultura. Obtížně ale katedra hledá náhradu za Kořínka, který v současnosti vyučuje na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, v předmětech praktických a audiovizuálních. V rozvrhu na podzimní semestr se tak například vůbec neobjevily kurzy Televizní publicistika nebo Videopostprodukce a speciální efekty.

Studenti personální změny na katedře příliš nevítají. „Odchod Kořínka mě dost mrzí, protože ho považuji za člověka, který se ve svém oboru vyzná a je schopný látku studentům předat,“ litoval student Digitálních médií a psychologie Jakub Křenek. Externí vyučující jsou podle Jakuba ale plně kompetentní k výuce svých předmětů a je možné, že některému z nich Jakub svěří i vedení své diplomové práce. Dagmar Husárová, studentka Digitálních médií a Environmentálních studií, si stěžovala na zmatek okolo tvorby nového rozvrhu. „Ze začátku jsem ani nevěděla, které povinné předměty budu mít. Avizované konkrétní informace z katedry nepřišly zrovna nejdříve, takže myslím, že spousta z nás tápala,“ svěřila se.

Televizi nahrazuje rozhlas

Zatímco výuka zaměřená na video a televizní tvorbu se potýká s nedostatkem předmětů i vyučujících, kurzů s rozhlasovou tématikou přibývá. Už druhý semestr mohou zájemci ovládající angličtinu navštěvovat předmět Henry G. Loesera Internet Radio a úplnou novinkou je kurz Podcasting, který vyučují Miroslav Mašek a Jana Urbanovská. „Nové předměty jsou dobré. Některé ale byly vyhlášeny až několik týdnů po začátku registrace a mně se nepodařilo si je zapsat,“ zhodnotil student Digitálních médií a environmentalistiky Petr Salamon, který vědomosti nabyté ve škole uvádí hned také do praxe v rozhlasové stanici Masarykovy univerzity Rádio R.

blog comments powered by Disqus