Hloušek: Studium = full-time job | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Hloušek: Studium = full-time job

Do rubriky Téma čísla napsal Tomáš Repka (Čtvrtek,  8. říjen 2009)

Tématem čísla jsou studenti a práce. Názory samotných studentů si můžete přečíst v anketě. Jak se ale k takové aktivitě staví kantoři? Stojí za studenty, nebo si myslí, že by se měli především věnovat škole a nevyplňovat čas, který mohou strávit na přednáškách, například sezením za pokladnou v supermarketu? Zeptali jsme se předsedy Akademického senátu naší fakulty Víta Hlouška.

O vás je známo, že nejste příliš zastáncem toho, aby studenti při studiu pracovali. Mohl byste to trochu osvětlit?

Nemám problém s tím, že studenti dělají různé příležitostné práce, brigády atd. Ale musím přiznat, že nejsem přítel toho, aby měli při studiu klasický full-time job, který by znamenal osmihodinové pracovní vytížení. Odcitoval bych pana děkana, který tvrdí, že samostudium by mělo být takovým full-time jobem. A mohu z vlastní zkušenosti říct, že dvě práce se zároveň jen těžce stíhají.

Co říkáte na studenty podnikatele?

Nerad bych to nějak paušalizoval. Záleží, o jakou práci se jedná. Dovedu si třeba představit, že student fakulty informatiky může formou živnostenského listu zužitkovat své znalosti vytvářením softwaru nebo webových stránek. Upřímně se mi podnikání zdá jako taková lepší forma obživy, a to díky časové flexibilitě, protože student si může práci lépe přizpůsobit svým časovým možnostem.

Co když si student najde práci v oboru, i když ho bude dost vytěžovat?

Opět záleží na konkrétní povaze práce a časovém vytížení. Pokud si ale najde při studiu part-time job, který je orientován oborově, tak je to skoro ideální záležitost, zvláště pak pro studenty žurnalistiky. Nemohu se zbavit pocitu, že praxe je pro ně minimálně stejně tak důležitá jako samotné studium.

Je známo, že i katedry občas nabízejí svým studentům různé pracovní příležitosti. Dělají to však všechny?

To záleží, jak je katedra orientována a jaké možnosti může nabízet. My na Katedře mezinárodních vztahů míváme různé grantové projekty a potřebujeme například sehnat nějaká data či provést terénní výzkum, na který jsou vyčleněny určité prostředky. Je zřejmé, že na tuto práci nabereme studenty. Nejen proto, že bychom jim chtěli nějak pomoct, ale také proto, že jsou z oboru a rozumí předmětu toho výzkumu lépe než nějací externisté a zadanou práci udělají kvalitněji. Je to navíc vynikající základ pro jejich budoucí kariéru. Takhle to funguje na většině kateder, ale záleží, jak je která úspěšná v grantových projektech. Katedra žurnalistiky či Fakulta informatiky jsou na tom určitě o poznání lépe, mají lepší možnosti, jak studentům zprostředkovat práci. Ale i ty katedry, které nejsou tak explicitně prakticky orientované, to občas dokážou.

blog comments powered by Disqus