| Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Do rubriky Minitéma napsala Kristýna Hašková (Čtvrtek, 19. listopad 2009)

Komora akademických pracovníků

doc. PhDr. Vít Hloušek, PhD. Na naší fakultě začínal jako student, později prošel různými pozicemi až k současnému zaměstnání jako docent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. Odborně i pedagogicky se věnuje současné evropské politice, jak z úhlu pohledu jejich soudobých dějin, tak z úhlu pohledu výzkumu politických a stranických systémů. V akademickém senátu, jehož byl v předcházejícím období předsedou, spatřuje významný prvek, který může spoluprací s jinými orgány fakulty výrazně přispět k jejímu hladkému a kvalitnímu provozu a proto se chce na jeho činnosti podílet.

PhDr. Roman Chytilek, PhD. Působí na Katedře politologie a v Institutu pro srovnávací politologický výzkum. Mezi jeho odborné zájmy patří volby, strategie a rozhodování. Dvě funkční období už byl členem studentské komory senátu. Byl by rád, aby si v senátu vzpomněli na první roky fungování naší fakulty, kdy byl akademický senát pro vedení i partnerem, který dokáže nabídnout jasně formulovanou vizi dalšího rozvoje fakulty. „Obnova perspektivy, v níž je budoucnost fakulty pro senát stejně hodnotné téma jako její přítomnost, nám navíc může dopomoci k zodpovědnému výběru nového děkana, který nás čeká již příští rok,“ myslí si.

Mgr. Michal Pink, PhD. Management, sociologii a polotologii vystudoval na bakalářském stupni, v magisterském a doktorském studiu pokračoval polotolgií. Po celou dobu studia patřilo k jeho největším zálibám čtení map a zeměpis, proto se dnes věnuje především volební geografii. Studenti z Katedry politologie se s ním mohou setkat třeba v kurzech Systémy politických stran, Francouzská politika a politické strany nebo Úvod do volební geografie. Ze zdravotních důvodů nemohl do uzávěrky dodat svůj důvod kandidatury do senátu.

Mgr. Hubert Smekal, M.A., Ph.D. Vystudoval Právnickou fakultu na naší univerzitě a Master Program in European Studies na Universita di Bologna v Itálii. Doktorský titul získal na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií naší fakulty, kde nyní působí jako odborný asistent. Pracuje také na Mezinárodním politologickém ústavu a na European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation pro Českou republiku. Již dříve se podílel na přípravě novelizace disciplinárního řádu a na tomto poli by rád přispěl k úsilí při rozvíjení akademických etických standardů i prostřednictvím práce v senátu.

PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. Na naší univerzitě vystudovala anglický jazyk a literaturu spolu se sociologií, které se věnovala i v doktorském studiu. Byla v zakládající redakci Halasu, spoluzaložila Gendercentrum a stála u zrodu Dětského koutku. Se svými spolupracovnicemi založila v roce 2004 na naší fakultě obor Genderová studia, který do letošního podzimu vedla. Senátorkou je už podruhé. V senátu může porozumět tomu, jak fakulta funguje, mít příležitost ovlivňovat dění a zviditelnit zájmy Katedry sociologie a oboru Genderových studií.

PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. Doktorát v oboru sociologie získal na naší fakultě, kde od roku 2002 pracuje jako odborný asistent. Do té doby se věnoval dalšímu studiu a pracoval v různých bratislavských institucích (např. Institut pre verejné otázky). Věnuje se tématům spojeným s etnicitou, nacionalismem, sociální inkluzí, společenskou integrací a migrací v transnacionálním čase. V senátu chce přispět k tomu, aby procesy byrokratizace nezválcovaly akademické pracovníky, a aby zůstal prostor pro inovativní myšlení. Za důležité považuje kontrolování financování kateder, oborů a výzkumných záměrů. Bude se snažit hlídat zájmy Katedry sociologie.

Studentská komora

Martina Hromádková Hladová touha po získávání, přijímání, zpracovávání, vytváření a předávání informací přivedla Martinu ke studiu žurnalistiky a sociologie. Na naší fakultě je díky podobně postiženým spokojená a cítí se tu jako ryba ve vodě. Ke kandidatuře ji dovedla touha „nesedět a něco dělat“ propojená s nutkáním mít osobní zodpovědnost vůči lidem kolem sebe a jejich potřebám. Chtěla by, aby senát v očích studentů nabyl lepšího světla a představoval instituci, která tu je skutečně pro jejich zájmy.

Bc. Alexandr Průša O sobě říká, že je věčný student, idealista, optimista, milovník života. Na naší fakultě založil Průšovo umělecké-úchylné divadlo, je členem Disciplinární komise. (Skoro)publicista, (rádoby)dramatik, fotograf (bez foťáku, ale s jednou výstavou), korektor, hokejista-teoretik byl i Halasákem. A senátorem je už poněkolikáté. Tvrdí, že kandidoval zřejmě z nerozumu, vzhledem k tomu, kolik má aktivit a kolik času. Také proto, aby prosadil nějaké věci (za vše jmenuji změnu stipendií).

Klára Slivoňová Studuje v Brně už nějaký ten pátek (přibližně dvěstědesátý) sociální práci a sociální politiku a digitální média. První rok a půl trávila na legendárních Tvrdkách, což jí dodalo vůli žít a tvořit. Vyjadřuje se expresivně divadlem a dříve i na stránkách Halasu, tvořivě když svítí (na Průšovo umělecké-úchylné divadlo) nebo připravuje ples (s Přesahy). Na kandidátce do senátu se objevila díky chuti zkusit si politiku a především aktivně měnit podmínky a zázemí pro studentský život.

Bc. Jiří Šimon Student, který nemá rád třenice mezi jednotlivými katedrami na naší fakultě, se do společné volební koalice nechal zlákat Alexandrem Průšou. Jiří Šimon by chtěl splnit volební program koalice (mimo jiné kvalitní web senátu nebo změnit způsob voleb do senátu). Studuje magisterskou politologii a fandí sociologii, kterou vystudoval na bakalářském stupni, vášnivě sbírá plastové kachničky a je hrdým skorozaměstnancem České pošty.

Mgr. Petra Vejvodová Je studentkou doktorského stupně politologie a zároveň magisterského stupně mezinárodních vztahů. Vyučuje Základy politologie pro nepolitology, Pravicový extremismus a Úvod do bezpečnostních a strategických studií. V senátu by chtěla upravit stipendijní programy, aby více studenty motivovaly k akademické činnosti. Také je potřeba klást větší důraz na prohlubování jazykových znalostí a bude se snažit o větší interakci mezi senátem a studenty.

blog comments powered by Disqus