K čemu je nám akademický senát? | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

K čemu je nám akademický senát?

Do rubriky Minitéma napsala Hana Trčková (Čtvrtek, 19. listopad 2009)

Fakultní senát. Pravděpodobně není člověka, který tento pojem ještě nezaslechl. Jaké ale vlastně má tato instituce pravomoci a proč se o funkce senátorů strhl takový lítý boj?

Oficiální fakultní stanovy praví, že akademický senát je samosprávný zastupitelský orgán fakulty. Co přesně si pod tím ale představit? V senátu fakulty sociálních studií zasedá na jednáních celkem jedenáct členů, z toho je pět studentů a šest zástupců akademických pracovníků. Přestože si řada lidí myslí, že pravomoci tohoto orgánu jsou jen formální či poměrně omezené, zdaleka tomu tak není. Nepřísluší mu sice zákonodárná moc, jeho klíčová role tak spočívá zejména ve schvalovaní předložených návrhů.

Senát rozhoduje o řadě důležitých vnitřních nařízení fakulty počínaje například dlouhodobým záměrem fakulty a konče třeba fakultním rozpočtem. Senátoři mají slovo i v procesu určování podmínek přijímacího řízení na fakultu a poměrně významné nominační funkce. Například senát jmenuje členy disciplinární komise či vědecké rady fakulty. A především se usnáší na návrhu na jmenování děkana, ale je také v jeho pravomoci navrhnout jeho odvolání z funkce.

V uplynulém volebním období předseda senátu a jeho dlouholetý člen Vít Hloušek se pak domnívá, že senát může hrát také důležitou roli jako platforma pro vyjadřování specifických potřeb a zájmů pro studenty. S ním souhlasí i další ze senátorů za studentskou komoru Alexandr Průša. „Můžeme se postavit na stranu studentů v jejich případných sporech s učiteli, můžeme vedení fakulty předkládat problémy, které je potřeba řešit. Má to své meze, ale lze to,“ řekl senátor. A co konkrétně například senát v uplynulém období řešil? „V minulých asi dvou letech se například zabýval novelizací disciplinárního řádu, zejména zpřesněním vymezení prohřešků proti němu a také racionální úpravou průběhu disciplinárního řízení a to ve spolupráci s jinými orgány fakulty. Koneckonců, v řadě oblastí byl náš disciplinární řád jakýmsi vzorem pro v současné době dobíhající novelizace disciplinárních řádů na všech fakultách Masarykovy univerzity, které mají napomoci větší jednotnosti postupu v univerzitním měřítku,“ řekl Hloušek. Podle Alexandra Průši se senát zejména zasadil o to, aby se do disciplinárního řádu nedostal úplný zákaz konzumace alkoholu na fakultě a stejně tak zákaz vstupu na fakultu pod vlivem alkoholu a návykových látek. „Mělo to být zakázáno v Disciplinárním řádu, tedy by se teoreticky před disciplinárkou měl ocitnout každý, kdo by na fakultu přišel z hospody po jednom pivu či vínku. A to už se týká dost velkého počtu studentů,“ dodal senátor.

A jaké úkoly má před sebou nově zvolený fakultní senát? „Kromě standardní agendy, která se v podstatě v pravidelných intervalech opakuje, nás čeká i jedna velmi významná a důležitá volba. Na jaře 2011 bude akademický senát volit děkana fakulty, protože stávající volební období profesora Rabušice končí k 31. srpnu 2011,“ připomněl Hloušek.

blog comments powered by Disqus