Cítite sa menejcenní, pretože ste neboli na štipendijnom pobyte? | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Cítite sa menejcenní, pretože ste neboli na štipendijnom pobyte?

Do rubriky Téma čísla napsala Ivana Králiková (Úterý, 17. listopad 2009)

Naša fakulta je známa vysokým sezónnym vysťahovalectvom do ďalekých krajov. Známa dokonca natoľko, že nejaký ten Erazmus v životopise sa už pomaly berie ako samozrejmosť. Čo na to študenti, ktorým sa miesto na škole v zahraničí zatiaľ neušlo? „Nemyslím si, že človek je nejako handicapovaný, pokiaľ sa mu nepodarí vycestovať,“ hovorí študentka sociológie Lucie Paseková. Väčšina opýtaných študentov zmýšľa podobne.

Hana Krhovská, 20 rokov, európske štúdiá, bezpečnostné a strategické štúdiá

Zatiaľ nie. V budúcnosti sa na nejaký pobyt chystám, myslím, že mi to pomôže ako v životopise, tak aj v životných skúsenostiach. Ale keby to náhodou nevyšlo, určite sa kvôli tomu nezborí svet. Tie skúsenosti sa dajú nazbierať aj tu, na nejakej stáži v štátnych inštitúciách alebo na krajských úradoch. Pri zahraničných pobytoch ide asi skôr o jazykové schopnosti, aj keď veľa ľudí hovorí, že im to nepomohlo dostať jazyk na akademickú úroveň. Skôr sa naučili dorozumievať a nehanbia sa rozprávať v cudzom jazyku.

Jan Butala, 22 rokov, mediálne štúdiá a žurnalistika, medzinárodné vzťahy

To rozhodne nie. Je možné, že v zamestnaní budú uprednostňovať ľudí so skúsenosťami, ale ja určite plánujem vyraziť niekam na magistri, takže tá otázka ešte uzavretá nie je. Navyše, mám dosť pracovných skúseností, ktoré môžem napísať do životopisu a myslím, že skúsenosti v obore sú lepšie než robiť cez prázdniny au-pair niekde v Anglicku.

Lucie Paseková, 22 rokov, sociológia, mediálne štúdiá a žurnalistika

Nevidím v tom nijakú nevýhodu alebo stigmu. Vycestovať by som chcela, je to určite dobrá skúsenosť, ale pokiaľ sa to niekomu nepodarí, nemyslím si, že tým bude nejako handicapovaný. Tak ako všetky skúsenosti, aj zahraničný pobyt mi môže pomôcť pri hľadaní zamestnania, no určite nie je jediným faktorom. Vybrať si ma môžu aj vďaka iným kvalitám.

Zuzana Schneiderová, 23 rokov, sociológia, psychológia, genderové štúdiá

Trošičku áno. Všeobecne sa tvrdí, že je to skúsenosť, ktorú by si mal každý prežiť, pretože je dôležitá. Akoby ten český kontext už nebol dosť. Ja sama od seba až tak vycestovať nechcem, ale možno to urobím, lebo veľa ľudí z môjho okolia ma k tomu tak trochu hecuje. Aj v zamestnaní sa to už začína brať ako samozrejmosť, ako niečo, čo by mal mať každý.

Vít Pospíchal, 19 rokov, medzinárodné vzťahy, európske štúdiá

Vôbec nie, nevidím dôvod, prečo by ma to malo znevýhodniť. Mám množstvo iných aktivít, ktorými to dokážem vykompenzovať, podieľam sa napríklad na Pražskom modele OSN. Podľa mňa nie je nutné cestovať na zahraničný pobyt, aj v Českej republike sa dá nájsť veľa skúseností, ktoré môžu v životopise zapôsobiť.

Ivana Kaiserová, 21 rokov, politológia, bezpečnostné a strategické štúdiá, medzinárodné vzťahy

Vôbec nie. Mohli by mi chýbať tie skúsenosti a možnosť „oťukať sa“, ale ja zasa študijný pobyt v pláne mám. Myslím, že v politológii sa to môže dosť hodiť – celková schopnosť pohybovať sa v cudzom prostredí a hovoriť cudzím jazykom. Ale nie všetky moje dôvody sú spojené so štúdiom a zamestaním. Chcela by som ísť do Nórska, lebo mám rada hádzanú a tam majú najlepšiu ligu.

Veronika Vlčková, 22 rokov, psychológia

Nie, pretože sa tam tiež chystám. A možnosti sú určite aj tu v republike, človek nemusí vycestovať von, aby získal nejakú prax. Takáto skúsenosť môže byť dokonca lepšia a v mnohých zamestnaniach dôležitejšia ako nejaký zahraničný pobyt. Ale keby mi to s ním nevyšlo, určite by mi to bolo ľúto.

Richard Sladovník 20 rokov, medzinárodné vzťahy, európske štúdiá

Menejcenný si určite nepripadám. Na Erazme sa toho človek zas až tak veľa nenaučí, takže pokiaľ ide o zamestnanie, nevidím v tom nijakú nevýhodu. Skôr si myslím, že to môže chýbať v oblasti jazykových znalostí.

Petra Hačecká, 23 rokov, medzinárodné vzťahy

Som síce vo štvrtom ročníku na magistri, ale dúfam, že niekam vycestujem. Inak by som mohla byť mierne znevýhodnená, či už po jazykovej stránke, kultúrnej a asociačnej, a samozrejme i profesne. Aj keď si nie som úplne istá tým dopadom na profesnú kariéru, skôr by som povedala, že je to o sociálnych skúsenostiach a asimilácii v danom prostredí.

Jan Dostalík, 26 rokov, enviromentálne štúdiá

Nie v mojom odbore a pri témach, ktorými sa zaoberám. Niekde na medzinárodných vzťahoch by to chýbať mohlo. Aj veľa ľudí z nášho odboru cestuje do zahraničia a potom tie skúsenosti využíva. Ale ja mám proste svoje územné plánovanie a to mi tu zatiaľ stačí. Vonku by som si mohol zlepšiť angličtinu, ale momentálne mám toľko aktivít, že na to nemám čas ani náladu. Je možné, že o nejaké dva roky pôjdem.


V minulém čísle jsme omylem prohodili fotku dvěma respondentům Vladimíru Seifertovi a Matěji Makovnickému. Tímto se jim omlouváme.

blog comments powered by Disqus