Problémy s uznávaním predmetov? Málo, ale sú | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 29. ročník

Problémy s uznávaním predmetov? Málo, ale sú

Do rubriky Téma čísla napsala Alena Fričová (Neděle, 15. listopad 2009)

Len si to predstavte. Vrátite sa po štúdiu na zahraničnej univerzite späť na rodnú hrudu a zistíte, že potvrdenie o vašich tvrdo vyštudovaných kreditoch nedorazilo s vami. Podľa Centra zahraničných štúdií však podobné prípady nepredstavujú vážny problém.

So strašiakom menom neuznávanie predmetov sa stretol aj študent politológie, Štěpán Mairovský. Informačný systém mu oznamuje, že je v treťom semestri, hoci študuje už semester piaty.

,,V kombinaci s tím, že jsem neudělal jeden předmět v prvním ročníku, tak se mi studium o jeden semestr protáhne, ovšem možná by k tomuto průtahu došlo i tak," posťažoval sa.

Druhý rok svojho štúdia totiž Štěpán strávil v Rakúsku na Universität Wien a po návrate ho čakalo nemilé prekvapenie. Transkript s podrobnými informáciami o priebehu a absolvovaní štúdia sa oneskoril a naša fakulta naň stále čaká.

Koncom októbra boli v podobnej situácii na fakulte traja ďalší študenti, čakajúci na priznanie absolvovaných predmetov.

Ukončenie stáže má svoje podmienky v podobe niekoľkých dokumentov, ktoré musia byť zaslané do určitých časových intervalov. Jeden z nich, takzvaný trancript of records, je výpisom absolvovaných predmetov v zahraničí a podľa pravidiel by mal byť na študijnom oddelení najneskôr do jeden a pol mesiaca. V prípade Štěpána tu nie je doteraz.

Problém je administratívny

Referentka pre zahraničné vzťahy, Dagmar Hábová, nás uistila, že chybu nesmieme hľadať v jednotlivých programoch, centre zahraničných štúdii ani v študijnom oddelení, ale ide o administratívny problém, ktorého korene siahajú až k dotyčnej zahraničnej univerzite.

,,Všechny strany jsou si problému vědomé a snaží se ho co nejrychleji vyřešit,“ uistila Hábová. Medzitým by v žiadnom prípade nemalo dôjsť k narušeniu priebehu štúdia a drobné nepríjemnosti sa u postihnutého študenta môžu vyskytnúť len v podobe malých behačiek.

,,Potíže mi to způsobilo jen částečné. Ze studijního oddělení na mě trochu tlačili, ale zároveň se mi snažili vyjít vstříc, případně mi i pomoci,“ uviedol Štěpán Mairovský, pričom dodal, že na žiadne väčšie byrokratické problémy, spojené so svojím pobytom, nenarazil.

Možné problémy sa naviac nedajú predpovedať. Podľa Hábovej nezáleží ani na vyspelosti krajiny, do ktorej študent vycestuje, ani sa neviažu s žiadnym konkrétnym programom mobility. Podobné prípady sa už vyskytli v krajinách s horším administratívnym zázemím, rovnako ako aj v krajinách severnej Európy.

blog comments powered by Disqus