Reportáž ze Švédska: Erasmus slavil dvoumiliontého studenta | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 29. ročník

Reportáž ze Švédska: Erasmus slavil dvoumiliontého studenta

Do rubriky Téma čísla napsala Petra Nováková (Čtvrtek, 12. listopad 2009)

A co je to vlastně ten Erasmus? Většina vysokoškoláků odpověď zná. Grantový program Evropské unie, díky kterému se už mnoho z nich vydalo na studijní pobyt na zahraniční univerzitu či na zahraniční stáž. Málokdo však asi ví, že je tady s námi už dvaadvacet let a navíc již za pomoci svých grantů vyslal dva miliony studentů. Slavilo se ve švédském Lundu a Halas byl u toho.

Více než čtyři sta zástupců univerzit, rektorů, pracovníků kanceláří Erasmu i zájemců z řad soukromého sektoru se na dva dny sešlo, aby kromě oblíbeného „networkingu“ probrali budoucnost tohoto celoevropsky úspěšného projektu. Přítomni byli i studenti, jeden za každou zemi, vybraní jako reprezentanti oněch dvou milionů. Za ČR to byla právě naše fakulta, která získala ocenění.

Dojem ze starobylého univerzitního městečka Lundu byl čistě velkolepý. Pod prosluněným příkrovem podzimního listí se skrýval rozlehlý kampus, který na každého dýchnul pravou univerzitní atmosféru tradice a vědění. Mít za sponzora evropské instituce mělo svou výhodu; bohaté hostiny o mnoha chodech by si málokdo nepochvaloval. Ty byly doplněné kulturním programem a workshopy o spolupráci univerzit a firem či o propagaci Erasmu. Hlavním cílem bylo přispět ke tvorbě obsahu dokumentu s názvem „Green Paper“, který má především řešit nadcházející roky programu Erasmus, vyjádřit nové iniciativy a změny. „Tato reflexe bude pak kumulovat za belgického předsednictví příští tok, kdy se odehraje další podobná konference,“ sdělila Barbara Nolan, vedoucí sekce Erasmus Evropské komise. „V roce 2011 už dodáme konkrétní podobu řešení stávajících témat,“ dodala.

Je hodnotný, ale má rezervy

Řešení a názorů na ně je hodně. Každý účastník přinesl mnohdy velmi konkrétní požadavky. Studentka reprezentující Řecko Irene Kominou hodnotí celou věc takto: „Erasmus připravuje studenty na to, aby se v budoucnu stali evropskými občany ve světě bez hranic. Taková zkušenost, nové kontakty a v podstatě i druhý domov, který mnozí z nás získají v zemi, kde strávili jen pár měsíců, je opravdovou hodnotou do dalšího života. A to nejen toho profesionálního.“

Přesto i podle vyjádření mnohých přednášejících má Erasmus rezervy, zvláště v kvalitě výuky na některých univerzitách při studijních pobytech, kdy pak následně vznikají problémy s uznáváním kreditů zpátky doma. Celá akce se konala ve dnech 5.-6. října. Poslední čistě „erasmácká“ konference se odehrála před dvěma lety za předsednictví Portugalska, kdy se slavilo dvacetileté výročí.

Pokrýt všechny požadavky se Komise snaží pomocí online průzkumu, který najdete zde http://ec.europa.eu/…lity_en.html, a kam může přispět každý zájemce. Dosavadní podoba dokumentu o mobilitě je pak k dispozici na http://ec.europa.eu/…om329_en.pdf. Většinu prezentací, které v Lundu zazněly, najdete na tomto odkaze http://kongresslund.se/…esentations/.

blog comments powered by Disqus