Krmítko mění výzdobu každé dva týdny | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Krmítko mění výzdobu každé dva týdny

Do rubriky Kultura napsala Dominika Dufková (Neděle, 15. listopad 2009)

Studentský klub Krmítko je jednoznačně spojen s akademickým prostředím. Obsluha i zákazníci se rekrutují převážně z řad studentů. A právě studentům klub už několik let nabízí možnost zviditelnit se. Díky Krmítku mohou svým spolužákům ukázat, že umí fotit či kreslit. A Krmítko se zase může pochlubit originální výzdobou, která se pravidelně mění. Momentálně se výstavy střídají každých čtrnáct dní.

Vystavit své práce může kromě studenta Masarykovy univerzity i absolvent nebo vyučující, ale i další jedinci a subjekty. O výběru rozhoduje kvalita a připravované téma. Větší výstavy mívají svoji vernisáž, případně se k nim uspořádá tematická beseda.

Výstavy na naší fakultě se tak netýkají jen jejích studentů. „Pravdou ale je, že se ozývá mnoho studentů i absolventů fakulty nebo studentských spolků, kterých je tu hodně,“ zhodnotila Petra Klobasová, která má na starosti vnější podobu Krmítka. Podle Petry je to logické, protože právě zdejší studenti do Krmítka chodí nejčastěji.

Inspirací jsou sociální témata i kavárenský život

V současné době pořádá Krmítko krátkou sérii výstav se sociální tematikou. S říjnem skončila expozice fotografií od autora s mentálním a tělesným postižením. Nahradily je fotografie na téma „Mentální anorexie, bulimie – dvě hluboké propasti“.

Následovat bude putovní výstava fotografií s názvem „Strom roku“, kterou si klub vypůjčil od Nadace Partnerství. Celý minulý semestr provázel cyklus cestovatelských výstav. „Návštěvníci Krmítka se mohli z fotografií i besed dozvědět informace například o Indonésii, Nepálu či Kongu. Letos jsme si dali za cíl, aby nebyly výstavy jednotvárné, proto není společná linie tolik patrná,“ vysvětlila Klobasová.

Nedávno vyhlášenou fotosoutěž „Život kavárníka“ označila Klobasová jako pokus, zda jsou návštěvníci kavárny schopni společně připravit materiál k vystavení. Fotografové mohou své příspěvky zasílat do 22. listopadu. Do 6. prosince pak bude probíhat hlasování o vítězi. „Nejzdařilejší díla necháme na vlastní náklady natisknout a vystavíme je,“ řekla o soutěži, která je podle jejích slov první svého druhu.

I mezi zaměstnanci Krmítka se objevují nápady, které by možná v budoucnu mohly vystřídat fotografie a malby. „Ve volném čase se věnuji batikování a malování na textil, dokážu si tedy dobře představit, že by taková výstava byla zajímavou změnou,“ svěřila se Klobasová. Krmítko na Filozofické fakultě jí před časem umožnilo uspořádat batikovací kurz, který měl velmi pozitivní ohlasy.

Od sedmého do desátého prosince chystá studentská kavárna zajímavou akci, která se netýká výstav. Jedná se o tradiční předvánoční Krmojarmark. Studenti připraví rukodělné výrobky – batikované, pletené a háčkované – nebo třeba bižuterii a prodávají je v atriu svým spolužákům. Mimoto plánuje klub sérii workshopů s názvem „Vyrob vánoční dárek pro své blízké“.

blog comments powered by Disqus