Jak stmelit katedru? Uspořádat oborový teambuiliding | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Jak stmelit katedru? Uspořádat oborový teambuiliding

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Hana Trčková (Středa,  2. prosinec 2009)

Poznat své vyučující mimo akademickou půdu, konečně se blíže seznámit se svými spolužáky, se kterými se běžně vídáte jednou týdně na přednášce, či možnost rychleji a příjemněji zapadnout do kolektivu. To jsou podle organizátorů hlavní cíle akcí typu Sockap, Summit či Politologické pasování, které se pořádají pravidelně v rámci jednotlivých kateder.

Organizačně za těmito družbami stojí většinou studentské spolky působící na jednotlivých katedrách nebo v případě Katedry politologie samotní doktorandi. Ti již několik let připravují pro studenty a ostatní akademické pracovníky neformální setkání známé jako Politologické pasování. „Chceme tak především vytvořit určitou sounáležitost studentů s katedrou. Pro studenty je to možnost poznat členy katedry i na jiném místě než v přednáškové místnosti a také se studenti více seznámí mezi sebou. Především pro prváky je to usnadnění toho, jak zapadnout do kolektivu,“ vysvětlila jedna z organizátorů Petra Vejvodová.

Podobnou stmelovací párty označovanou jako Summit zažili před měsícem i studenti na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. Katedra sociologie se zase nedávno družila na Sockapu, který je téměř čerstvou novinkou. „První ročník byl tuším před rokem a půl, a se spolužákem Honzou Kopkášem jsme ho organizovali z důvodů chybějícího propojovacího článku jednak mezi vyučujícími, členy katedry a studenty, a jednak také mezi studenty sociologie navzájem. Tím, jak fakulta každým rokem nabírá na všechny obory čím dál víc lidí, studenti se pomalu přestávají znát,“ vysvětlila záměr, s jakým se tehdy do pořádání pustili, Šárka Syslová. Doplnila, že zájem o tuto akci postupně stoupá. „Letošní ročník jsme neavizovali moc dopředu a přesto na něj přišlo přes 250 lidí. Jen z řad vyučujících a členů katedry přišlo málo lidí – mnozí totiž podlehli zákeřné chřipce,“ dodala Syslová.

Někdo akce má, někdo ne

Naopak třeba na Katedře environmentalistiky klubové párty podobného typu nepořádají. „Přesto si myslím, že příležitosti ke sblížení učitelů a studentů u nás jsou. Členové naší katedry se svými studenty neformálně setkávají co chvíli – byť nejsou vždy přítomni všichni učitelé. Je to možná jeden z charakteris­tických rysů studia tohoto oboru,“ domnívá se předseda Okrašlovacího spolku Jan Blažek a vzpomene například podzimní setkání s nově nastupujícími i současnými studenty na renesanční tvrzi v Pouzdřanech, tradiční jarní pouť k drnovické bažině Žumpy, po níž následuje pohoštění a svérázná kulturní tečka v místním kulturáku. Dost neformální charakter mají podle něj i některé ze školních exkurzí.

Příliš mnoho šancí popovídat si se svými vyučujícími třeba nad sklenkou vína mimo školní prostory zatím nemají studenti Katedry žurnalistiky. „Pořádáme Přílet ptáka Ludvíka a poprvé jsme letos pořádali integrák s názvem Ludvíkovská líheň. Na tyto akce ovšem, nevím proč, lidé z katedry moc nechodí. A to i přesto, že je pravidelně zveme," řekl Jan Perla ze žurnalistického Spolku přátel ptáka Ludvíka.

blog comments powered by Disqus